Λεξιστορείν: Το ταξί!

Μεγάλη η ετυμολογική ιστορία της λέξης ταξί, του γνωστού οχήματος μεταφοράς επιβατών.

Ξεκίνησε από την αρχαία λέξη τάξις, που δήλωνε  το φόρο που πλήρωναν αναλογικά  οι πρόγονοί μας  με βάση την περιουσία τους.

Η λέξη πέρασε στα λατινικά ως taxa πάλι με τη σημασία  του φόρου. Στην συνέχεια ταξίδεψε στη γερμανική γλώσσα ως taxameter ( taxa+ μέτρο) για να δηλώσει τη συσκευή που υπολόγιζε το κόστος μεταφοράς με τα ιππήλατα οχήματα.

Τελευταίος σταθμός η γαλλική γλώσσα με το taximetre όπου με αποβολή του β’ συνθετικού δημιουργήθηκε στα ελληνικά το ταξί.