Τι θα γίνει στην Κάλυμνο;

Στην Κάλυμνο θα βγάλουν σήμερα δήμαρχο, αλλά... δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει το δημοτικό συμβούλιο!
Με δεδομένο ότι όποιος εκλεγεί (Διακομιχάλης ή Μαστροκούκος) θα έχει μόνο έξι έδρες στο δημοτικό συμβούλιο σε σύνολο... 27(!), βγάλτε εσείς συμπεράσματα πώς θα λειτουργήσει το δημοτικό συμβούλιο!