Τα πρώτα αποτελέσματα για τον δήμο Πάτμου

Τα πρώτα αποτελέσματα για τον δήμο Πάτμου 

Στα εκλογικά τμήματα Κάμπου 

 

88 Κάμπου

Στόικος Γρηγόρης 106

Πέντες Λευτέρης 86

 

89 Κάμπου 

Στόικος Γρηγόρης 114

Πέντες Λευτέρης 131