Εκπαιδευτικοί του Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου δημιουργούν

Το Νικηφόρειο Γυμνάσιο Καλύμνου εκθέτει έργα καθηγητών του. Η έκθεση είναι διαθέσιμη καθημερινά σε ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Εκθέτουν έργα τους οι Τσουνιας Μανώλης-Αγιογραφίες και ο Έλληνας Παντελής-Βοτσαλωτά.