Συγκροτήθηκε τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων για τα Δωδεκάνησα

Συγκροτήθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου το τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων για τις περιφερειακές ενότητες Δωδεκανήσου.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ συγκροτούμε το Τεχνικό Συμβούλιο Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου, στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου (Ρόδος), από τα εξής μέλη: 

1. Μαριάς Εμμανουήλ, πολιτικός μηχανικός με Α' βαθμό, με αναπληρωτή τον Κυπραίο Ιωάννη, πολιτικός μηχανικός με Α' βαθμό, υπαλλήλους της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δ ωδεκανήσου 

2. Κούρτης Γεώργιος, πολιτικός μηχανικός με Α' βαθμό, με αναπληρωτή τον Ζουμπά Αντώνη, πολιτικός μηχανικός με Α' βαθμό, υπαλλήλους της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. 

3. Μπεκιάρης Αλέκος πολιτικός μηχανικός με Α' βαθμό, με αναπληρωτή την Παρασκευοπούλου Άννα, αρχιτέκτων μηχανικός με Α' βαθμό, υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου. 

4. Ταρασλιά Ευαγγελία, με αναπληρωτή τον Φιλιππάκο Γεώργιο,  Νομικούς στη Νομική Υπηρεσία Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου. 

5. Γιαννικουρής Αντώνης  αρχιτέκτων μηχανικός, με αναπληρωτή τον Ράμμο Νικόλαο, αρχιτέκτων μηχανικός, ως εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε. 

6. Χριστοδούλου Μιχαήλ, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ρόδου με αναπληρωτή τον Κακούλη Γεώργιο, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ρόδου ως εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού.

7. Κορκίδα Ανδρέα, με αναπληρωτή τη  Βαρβιδάκη Ανδρονίκη, ως εκπροσώπους πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων επιπλέον: 

• στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα μελετών συμμετέχει στο συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου και ο προϊστάμενος του τμήματος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού που αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του 

• στις περιπτώσεις που κρίνονται ζητήματα χορήγησης ή αναθεώρησης των εμπειροτεχνικών εργοληπτικών βεβαιώσεων συμμετέχει στο συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωπος του κλάδου, ο Ζαμπελάκης Γεώργιος του Ελευθερίου, με αναπληρωτή τον Παπακώστα Κωνσταντίνο του Δημητριου. 

Πρόεδρος του συμβουλίου ορίζεται o Μαριάς Εμμανουήλ, με αναπληρωτή τον Κυπραίο Ιωάννη, Γραμματέας του συμβουλίου ορίζεται ο Μιχαηλίδης Κυριάκος, μηχανικός Τ.Ε. στη ΔΤΕ Δωδεκανήσου με αναπληρωτή τον Σάββενα Σταύρο, εργοδηγό, στη ΔΤΕ Δωδεκανήσου. 

Η θητεία των μελών και του γραμματέα του συμβουλίου είναι διετής από την ημερομηνία της παρούσας απόφασης δηλαδή μέχρι την 04-6-2021, σύμφωνα με το άρ.4 παρ. 2 του Π.Δ.7/2013. 

Ο Περιφερειάρχης 
Χατζημάρκος Γεώργιος».