Η Τήλος στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών

Ο Δήμος Τήλου ενέκρινε τη συμμετοχή του στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών. Πρόκειται για μια αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, με μέλη της μικρούς, νησιωτικούς δήμους και κοινότητες νησιών που ο πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.

Σκοπός του Δικτύου είναι η ενίσχυση των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας καθώς και η δικτύωση με αντίστοιχους νησιωτικούς δήμους στην Ελλάδα και εξωτερικό, με στόχο την ενίσχυση της νησιωτικής οικονομίας με έμφαση κυρίως στους τομείς τουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος.

Επιπροσθέτως, το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών είναι το Επίσημο Μέλος της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μικρών Νησιών, μέλος των επιτροπών παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2007 – 2013 των Διευρυμένων Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας Ιονίου Πελοποννήσου και Βόρειου Νότιου Αιγαίου Κρήτης. Υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει χωρίς επιπλέον οικονομική συμμετοχή.

Η λειτουργία του δικτύου έχει ως βάση τη συνεργασία και την οργάνωση των δήμων που συμμετέχουν σε αυτό, με σκοπό τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων καθώς και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων των μικρών νησιών.

Ο Δήμος Τήλου ως μικρός νησιωτικός δήμος, αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες, λόγω της γεωγραφικής του θέσης και της  επικοινωνίας του με τους υπόλοιπους δήμους.

Από την άλλη, τα πλεονεκτήματα των μικρών νησιών και η αξιοποίησή τους μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλους αντίστοιχους δήμους. Πολλοί μικροί νησιωτικοί δήμοι ανά την Ελλάδα έχουν αναπτυχθεί σε πολλαπλούς τομείς και έχουν αναδειχθεί διεθνώς μέσα από την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας που προσφέρει η εν λόγω δικτύωση.

Η συμμετοχή της Τήλου στο δίκτυο λειτουργεί υποστηρικτικά στην προσπάθεια ανάπτυξης του νησιού, στην αναβάθμιση της ζωής των δημοτών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του τόπου, γεγονός που αδιαμφισβήτητα συμβάλλει στην τουριστική του ανάπτυξη.

(Πηγή: tornosnews.gr)