Τα «Κανόνια του Ναβαρόνε» θα είναι η καλύτερη ταινία της «Κολούμπια» της τελευταία πενταετία

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ
Δέσποινα Ευαγ. Γουδή - Ανδρέας Σκαλίδης ενυμφεύθησαν. Τους ευχόμεθα κάθε ευτυχία. Οικογένεια Α-Π και Μ.Α.

ΓΑΜΟΙ
Ο κ. Φώτιος Ρωμαίος και η δις Άννα Αδ. Μοσχοβάκη ετέλεσαν τους γάμους των την παρελθούσαν Κυριακήν. Θερμά συγχαρητήρια.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Τους τελέσαντας τους γάμους των Φώτιον Ρωμαίον και Άνναν Μοσχοβάκη συγχαίρομεν θερμότατα ευχόμενοι ρόδινον και ανέφελον τον συζυγικόν των βίον. Οικογένεια Β. Κιττώφ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πάντας τους αγαπητούς Ροδίους συναδέλφους συνεργάτας και φίλους ευχαριστούμεν θερμότατα για τας εκδηλώσεις συμπαθείας και αγάπης επί τη απωλεία του αγαπημένου μας, Σπύρου Γ. Γλύκα, Νομομηχανικού. Οι Αδελφοί Ελένη, Δημήτρης και Βάντα Κώστας, Ερμής, Καλλιρρόη και Άγγελος Δαμαλάς. Οι θείοι, οι ανηψιοί, οι εξάδελφοι.


Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ “ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΟΝΕ” ΘΑ ΓΥΡΙΣΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 8 “Ο Αμερικανός παραγωγός και σεναρίστας Καρλ Φόρμαν ο οποίος θα γυρίση την ταινία “Τα κανόνια του Ναβαρόνε” εις δηλώσεις του είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

Η ταινία θα στοιχίση πέντε εκατομμύρια δολλάρια και φιλοδοξεί να είναι η καλυτέρα παραγωγή της “Κολούμπια” κατά την τελευταία πενταετία. Θέμα της ταινίας είναι μια επιχείρησις συμμαχικών κομμάντος του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής που αποβιβάζονται κατά τον Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον εις την νήσον Ναβαρόνε η οποία υποτίθεται ότι ευρίσκεται εις τα ανοικτά των Τουρκικών ακτών, κάπου βορείως της Μυτιλήνης με σκοπόν την καταστροφήν γερμανικών εγκαταστάσεων επί της νήσου. Προορισμός της ταινίας αυτής είναι μέσω του επεισοδίου αυτού να αναπλάση τον μύθον του Θησέως και του Μινωταύρου, προσλαμβάνουσα ούτω επικάς διαστάσεις. Σκηνοθέτης της ταινίας η οποία θα είναι διαρκείας 3 ωρών επελέγη ο Βρεττανός Αλεξάντερ Μακ Κέντρικ γνωστός από τας ταινίας “Ο άνθρωπος με την λευκή ενδυμασία” “Σκοτεινοί δολοφόνοι” και η “Συμμορία των πέντε”.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο κ. ΒΗΧΟΣ
ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ως ανεκοινώθη κατά το τρίτον δεκαήμερον τρέχοντος μηνός θα αφιχθή εις Ρόδον ο Γ. Γραμματεύς της Γραμματείας εξωσχολικού Αθλητισμού κ. Γ. Βήχος προκειμένου να εγκαινιάση το νέον γήπεδον εις τον βοηθητικόν χώρον του Εθνικού Σταδίου και να επιληφθή διαφόρων αθλητικών θεμάτων της Δωδ/σου.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ Α.Τ.Ε.
ΕΙΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Υπό  της Αγροτικής Τραπέζης εγένετο κατανομή πιστώσεων εις τα υποκαταστήματά της δια την χορήγησιν μεσοπροθέσμων δανείων δια την ανέγερσιν ατομικών καπναποθηκών δια την αγοράν παραγωγικών ζώων και δια την προμήθειαν κιβωτίων συσκευασίας καπνού. Εις την χορήγησιν των δανείων θα προτιμηθούν οι οικονομικώς ασθενέστεροι και οι κάτοικοι ορεινών και ημιορεινών χωριών.

ΤΗΝ 17ην ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ως ανεκοινώθη την 17ην τρέχοντος θα γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των διεξαχθεισών εκλογών δια την ανάδειξιν 4 Νομαρχιακών συμβούλων Δωδεκανήσου.
 Την 17ην τρέχοντος υπό Εφορευτικής Επιτροπής συγκροτηθησομένης υπό του κ. Νομάρχου θα αποσφραγισθούν οι φάκελοι θα καταμετρηθούν οι ψήφοι και θα συνταχθή σχετικόν πρακτικόν. Εν συνεχεία η ανακοίνωσις των αποτελεσμάτων επισήμως θα γίνη παρά της Νομαρχίας.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ
Το παρελθόν Σάββατον οι μαθηταί του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητος Απολακκιάς συνοδευόμενοι υπό των διδασκάλων Χατζηγιαννάκη Αθ. και Μαντικού Ευδ. επραγματοποίησαν τον γύρον της Ρόδου.