Θα αποξηλωθεί λόγω αμιάντου δάπεδο στην Περιφέρεια

Εργασίες αποξήλωσης του δαπέδου που είναι κατασκευασμένο από αμίαντο θα πραγματοποιηθούν στο κτήριο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Τις εργασίες θα αναλάβει ειδικό συνεργείο εταιρείας από την Αθήνα, που ασχολείται με το αντικείμενο και το οποίο θα τις ολοκληρώσει μέσα σε διάστημα έξι ημερών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, θα αποξηλωθεί ένα μέρος από το δάπεδο του ισόγειου κτηρίου της Περιφέρειας έκτασης 220 τ.μ. που είχε τοποθετηθεί προ δεκαετιών και είχε καλύψει τα πλακάκια που υπήρχαν από την κατασκευή του κτηρίου κατά την Ιταλοκρατία.

Πριν την έναρξη των εργασιών αποξήλωσης οι επιφάνειες προς αποξήλωση θα ψεκάζονται ομοιόμορφα με ειδικό υγρό έτσι ώστε να συγκρατούνται τυχόν ίνες αμιάντου που μπορεί να απελευθερωθούν. Το συνεργείο θα αφαιρεί τα στοιχεία αμιάντου με ειδικά εργαλεία χειρός. Με αυτό τον τρόπο τα υλικά στοιχείων αμιάντου θα απομακρύνονται ακέραια χωρίς σπασίματα και χωρίς να αποδεσμεύονται ίνες αμιάντου στο περιβάλλον.

Κατόπιν των εργασιών αφαίρεσης των υλικών αμιάντου θα γίνει τελικός καθαρισμός. Όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα και μετά θα σκουπιστούν με υγρά πανιά.

Όλα τα συσκευασμένα απόβλητα αμιάντου θα μεταφερθούν με σκοπό την τελική τους διάθεση σε νόμιμο αποδέκτη στη Γερμανία.