Σε απεργία διαρκείας  οι εργαστηριακοί γιατροί στη Ρόδο

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των εργαστηριακών ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου και αποφασίστηκε η έναρξη  κινητοποιήσεων με προειδοποιητικό κλείσιμο των μικροβιολογικών εργαστηρίων από τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 με απεργία διαρκείας μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.  

Δυστυχώς, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με τις αποφάσεις του δεν αφήνει πλέον άλλα περιθώρια επιβίωσης στον αυτοαπασχολούμενο εργαστηριακό ιατρό. Οι συνεχείς αδικαιολόγητες περικοπές, οι υποκοστολογήσεις των ιατρικών εξετάσεων, οι υποχρεωτικές εκπτώσεις και τα clawback έχουν οδηγήσει σε τέλμα τα ιατρεία τους.

Οι Βιοπαθολόγοι – Μικροβιολόγοι  του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, αποφάσισαν σύσσωμα να αγωνισθούν για την αξιοπρέπειά τους και την επαγγελματική τους επιβίωση με σκοπό την εξασφάλιση ποιοτικότερων ιατρικών υπηρεσιών.

Ο Iατρικός Σύλλογος Ρόδου ενημερώνει ότι τα μικροβιολογικά εργαστήρια την προσεχή εβδομάδα θα είναι ανοιχτά κάθε απόγευμα από τις 17:00 – 19:00, αποκλειστικά και μόνο για την παράδοση των αποτελεσμάτων διαγνωστικών εξετάσεων που έχουν ήδη διενεργηθεί.

Τα βασικά αιτήματά τους
 είναι τα κάτωθι:
- Η αύξηση του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ προκειμένου να καταργηθεί το clawback.
- Η σύναψη συλλογικών συμβάσεων μέσω των Ιατρικών Συλλόγων.
- Η πληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
- Η κατάργηση της μηδενικής συμμετοχής και του 5% επί των εργαστηριακών εξετάσεων.
Διακοπή συνταγογράφησης των εξετάσεων ή αδυναμία εκτέλεσης του παραπεμπτικού, όταν υπερβαίνει το λογιστικό όριο κάθε μήνα.