Ασφάλιση  κυνηγών για  την κυνηγετική  περίοδο

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου ζητεί από ασφαλιστικές εταιρείες προσφορές για την ασφάλιση των μελών του όσον αφορά την κυνηγετική περίοδο 2019-2020. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου και κατά τις  ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη – Παρασκευή από τις 09:00 έως και τις 15:00. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σφραγισμένες και να παραδοθούν ή να αποσταλούν στη διεύθυνση του συλλόγου.