Λεξιστορείν: Ο σχοινοτενής!

Ως σχοινοτενή χαρακτηρίζουμε τον μακροσκελή, τον εκτεταμένο, τον πολύ αναλυτικό.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α΄συνθετικό τη λέξη σχοινί και β’ συνθετικό το ρήμα τείνω=τεντώνω.

Άρα δηλώσει  τον τεντωμένο σαν σχοινί, τον  εκτεταμένο λόγο, τη μεγάλης διάρκειας ομιλία.