Θα αρχίσει σύντομα να λειτουργεί το Κονσερβοποιείο Παραδεισίου;

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Δ. κ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΧΘΕΣ ΤΟΝ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ 

ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΜΑΣ ΕΙΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΝ

Χθες ο Πρόεδρος του ΕΒΕΔ κ. Θεοχάρης επεσκέφθη τον βουλευτήν Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδην και τον συνεχάρη δια την ανάθεσιν εις αυτόν της Αρχηγίας της Εμπορικής Αποστολής εις Μέσην Ανατολήν.
Επ’ ευκαιρία, ο κ. Θεοχάρης συνειργάσθη μετά του Κωτιάδη επί των δυνατοτήτων εξαγωγής Δωδεκανησιακών προϊόντων εις Μέσην Ανατολήν.

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
ΘΑ ΑΡΧΙΣΗ ΤΑΧΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ;

Την πρωίαν χθες, υπό την προεδρείαν του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου επραγματοποιήθη σύσκεψις, με συμμετοχήν αρμοδίων, προς εξέτασιν διαφόρων αγροτικών ζητημάτων της περιφέρειας. Μεταξύ άλλων, συνεζητήθη ευρύτατα το θέμα της ταχείας ενάρξεως λειτουργίας του Κονσερβοποιείου Παραδεισίου, προς απορρόφησιν και αξιοποίησιν της παραγωγής, η οποία εφέτος είναι μεγάλη.

ΕΠΕΒΕΒΑΙΩΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΦΟΡΜΑΝ ΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ «ΚΑΝΟΝΙΩΝ» ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Ο Αμερικανός παραγωγός κ. Φόρμαν ανεκοίνωσε επισήμως κατά την διάρκειαν συνεντεύξεως με τους αντιπροσώπους του τύπου εις το Βελιγράδιον ότι το φιλμ «Τα κανόνια του Ναβαρόνε» θα γυρισθή σχεδόν εξ ολοκλήρου εις Ρόδον,

ΕΞΕΛΕΓΗ ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΗΣ
Μεταδίδεται εκ Σύμης ότι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αυτής εξελέγη ο Σταμάτιος Καλαφατάς, αντιπρόεδρος ο Αγαπητός Αγαπητίδης και γραμματεύς ο Μιχαήλ Ριζόπουλος. Τα εν λόγω αποτελέσματα εγνωστοποιήθησαν ήδη και προς την Νομαρχίαν.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔ/ΛΗΛΟΥΣ ΡΟΔΟΥ
Κατά την χθεσινήν του συνεδρίασιν το Συμβούλιον της Ενώσεως ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, ησχολήθη κυρίως με το θέμα της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Κατά σχετικάς πληροφορίας, απεφασίσθη όπως από της 10ης Οκτωβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου, λειτουργήση εις τα Γραφεία της Ενώσεως Ινστιτούτων διδασκαλίας της Αγγλικής και της Γερμανικής εις τους ξενοδοχοϋπαλλήλους. Προς τούτο, η Ένωσις ξενοδοχοϋπαλλήλων θα ζητήση την υλικήν συμπαράστασιν του Δήμου, του ΕΟΤ, του Τμήματος Παραγωγικότητος του Υπουργείου Βιομηχανίας και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ρόδου.

ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΕΤΕΡΑ 40 ΠΑΙΔΙΑ
Δι’εγγράφου της προς το Κέντρον Κοινωνικής Προνοίας η Αμερικανική οργάνωσις «Συνομοσπονδία δια την Σωτηρίαν του Παιδιού» εζήτησεν όπως της γνωστοποιηθούν τα ονόματα 40 παιδιών, προκειμένου να τα αναλάβη υπό την προστασίαν της. Τονίζεται σχετικώς ότι ήδη η εν λόγω οργάνωσις προστατεύει εις την περιφέρειαν του Νομού Δωδεκανήσου 250 παιδιά της Κω, 100 παιδιά της Πάτμου και αριθμόν δημοτικών σχολείων της Ρόδου.

ΙΣΧΥΡΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΕΙΣ ΟΛΥΜΠΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Κατά τηλεφώνημα της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καρπάθου την 5ην πρωινήν του παρελθόντος Σαββάτου εσημειώθη εις την περιοχήν Ολύμπου ισχυρά σεισμική δόνησις διαρκείας δύο δευτερολέπτων. Δεν εσημειώθησαν ζημίαι ή θύματα.