Νέες προσεγγίσεις στη διδακτική της Γαλλικής γλώσσας

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  Γαλλικής Γλώσσας του 2ου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Αγλαΐα Γαλανοπούλου, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δια της εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου σε θέματα δια βίου μάθησης και Προέδρου του ΚΕΚ «Γ. Γεννηματάς», Χαρίκλειας Γιασιράνη, η Πρεσβεία της Γαλλίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, οι Καθηγητές/ -τριες της νήσου Ρόδου, συνδιοργανώνουν και προσκαλούν σε επιμορφωτική Διημερίδα με θέμα:

«Ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς στους ρόλους και το έργο τους: νέες προσεγγίσεις στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας».
20 & 21 Ιουνίου 2019

Στόχοι της διημερίδας είναι: 
• Η ανάδειξη της σημασίας της διαμόρφωσης δικτύου εκπαιδευτικών  στο σχολείο και στην εκπαίδευση.
• Η ανάδειξη της αξιοποίησης της επαγγελματικής διαφορετικότητας στη σχολική μονάδα.
• Η ανάδειξη της σημασίας διαμόρφωσης στρατηγικής πορείας για το μέλλον ενός κλάδου/ειδικότητας.
• Η ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας ως προς το έργο και τους ρόλους τους στη σχολική μονάδα.
• Η ανάδειξη των δυνατοτήτων εμπλουτισμού των διδακτικών προσεγγίσεων της Γαλλικής Γλώσσας.
• Η ανάδειξη καλών πρακτικών και πνεύματος παιδαγωγικού αναστοχασμού μέσα από την παρουσίαση των εργασιών των εκπαιδευτικών των Δωδεκανήσων.
• Η συγκέντρωση ενός περιεκτικού και συνεκτικού υλικού, το οποίο θα αποκρυσταλλώσει το συλλογικό έργο ενός σχολικού έτους και θα αποτελέσει εφαλτήριο για τη στοχοθεσία και τον προγραμματισμό του επόμενου, ενδυναμώνοντας την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών.

Ομιλητές/-τριες θα είναι:
- Αλίκη Μοσχή, Πρόξενος επί τιμή του Γαλλικού Προξενείου στη Ρόδο,
- Χαρίκλεια Γιασιράνη, εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα δια βίου μάθησης και Πρόεδρος του ΚΕΚ «Γ. Γεννηματάς»,
- Νικόλαος Ράπτης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
- Pierre-Yves Turellier, Ακόλουθος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας-Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας,
- Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων
- Χαράλαμπος Ψαράς, Οργανωτικός Συντονιστής 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
-Αγλαΐα Γαλανοπούλου, Συντονίστρια Γαλλικής Γλώσσας 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
-Αικατερίνη Τσιχλή, Εκπαιδευτικός – Πιστοποιημένη Επιμορφώτρια Λεοντείου Λυκείου Πατησίων,
- Χρήστος Θεολόγος, Διευθυντής του ΓΕΛ Ιαλυσού
-Ολυμπία Μπαντουβάκη, Υποδιευθύντρια του ΓΕΛ Ιαλυσού,
-Δήμητρα Κιούση - Αικατερίνη Μπαντελά, Φιλόλογοι του ΓΕΛ Ιαλυσού,
- Όλες/όλοι οι Καθηγήτριες/Καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας της νήσου Ρόδου με εργασίες τους, Καθηγητές/-τριες Γαλλικής Γλώσσας από άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, καθώς και Εκπαιδευτικοί Νηπιαγωγείων της Ρόδου που έλαβαν μέρος με τα σχολεία τους στο Πειραματικό Πρόγραμμα «Μαραθώνιοι Ανάγνωσης» (τα ονόματα και οι τίτλοι των εισηγήσεων θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο  τελικό πρόγραμμα).

Το σύνολο των εισηγήσεων και παρουσιάσεων θα αποτελέσει υλικό για την έκδοση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου με ISBN, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο, ώστε να ενδυναμωθεί και η σχέση με την έννοια του συγγραφικού έργου.

Χρόνος και Χώρος υλοποίησης 
1η μέρα: 20-06-19 – Κατάλυμα της Γαλλίας (8:30-14:00)
2η μέρα: 21-06-19 – ΓΕΛ Ιαλυσού (8:30-14:00)
----
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ 
«Ενδυναμώνοντας τους εκπαιδευτικούς στους ρόλους και το έργο τους:
νέες προσεγγίσεις στη Διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας» Ρόδος, 20 & 21 Ιουνίου 2019
Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019, (Κατάλυμα της Γαλλίας, 8:30-14:00)

8:30-8:45 Προσέλευση

8:45-9:00 Αλίκη Μοσχή, Πρόξενος επί τιμή του Γαλλικού Προξενείου στη Ρόδο, Xαρίκλεια Γιασιράνη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος σε θέματα δια βίου μάθησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πρόεδρος του ΚΕΚ «Γ. Γεννηματάς»

9:00-9:30 Νικόλαος Ράπτης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Η ανάδειξη της αξιοποίησης της επαγγελματικής διαφορετικότητας στη Σχολική Μονάδα.

9:30-10:00 Pierre-Yves Turellier, Ακόλουθος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Γαλλίας -Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, Francophonie et diversité linguistique, prise en compte de la langue 1 pour aller vers la langue 2 (Γαλλοφωνία και γλωσσική πολυμορφία, συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του περάσματος από τη γλώσσα 1 προς τη γλώσσα 2).

10:00-10:30 Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσων, Διαχείριση κρίσεων – συγκρούσεων.

10:30-11:00 Χαράλαμπος Ψαράς, Οργανωτικός Συντονιστής 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ανάπτυξη δικτύων ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ εκπαιδευτικών.

11:00-11:30 Αγλαΐα Γαλανοπούλου,
Συντονίστρια Γαλλικής Γλώσσας 2ου 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Πολυγλωσσία, γλωσσική εκπαιδευτική πολιτική και η σημασία της πρώιμης εκμάθησης ξένων γλωσσών στο σχολείο.

11:30-11:50 Διάλειμμα Καφέ –Ελαφρύ γεύμα

11:50-12:00 Θεώνη Τόπα, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας- 3ο Γυμνάσιο Ρόδου, Μάθαινα να μαθαίνουν.

12:00-12:20 Ελπίδα Ταμβακά- Κοκονίτσα Σακελλάκη, 18ο Νηπιαγωγείο Ρόδου, Fête de la Francophonie 2019 : notre école découvre la langue et la littérature françaises avec le loup (Γιορτή της Γαλλοφωνίας 2019: το σχολείο μας ανακαλύπτει τη γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία χάρη στο λύκο)

12:20-12:40 Αναστασία Ζέζου, 2ο Νηπιαγωγείο Κρεμαστής Ρόδου, Παιχνίδια στο Νηπιαγωγείο με εικονο-βιβλία Γάλλων Συγγραφέων.

12:40-13:00 Αλεξάνδρα Σιώπη, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας 1ο & 2ο Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου, Αποτίμηση Ομίλων Γαλλικής Γλώσσας. Διαπιστώσεις και Προτάσεις.

13:00-13:20 Μαρία Βασιλάκη, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας-Δημοτικά Σχολεία Παστίδας και Κρεμαστής, Τα Γαλλικά με μια άλλη ματιά.

13:20-13:40 Βασιλική Λιόλιου, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας - 5ο Γυμνάσιο Ρόδου, Exploitation de la dramatisation à l’acte didactique: Paul Cézanne rencontre Émile Zola à Aix-en-Provence (Αξιοποίηση της Δραματοποίησης στην εκπαιδευτική πράξη: Ο Πωλ Σεζάν συναντά τον Εμίλ Ζολά στην πόλη Εξ αν Προβάνς).

13:40-14:00 Μαρία Μυρίλλα, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας – Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Γενναδίου Ρόδου, Des touristes français à Rhodes: interview, video (Γάλλοι τουρίστες στη Ρόδο: συνέντευξη, βίντεο).

14:00-14:10 Αγγελική Λιάκου, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας-Γυμνάσιο Καλυθιών, Contre le racisme scolaire (Ενάντια στο σχολικό ρατσισμό).

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019, (Βιοκλιματικό Γενικό Λύκειο Ιαλυσού, 8:30-14:00)

8:30-8:40 Χαιρετισμός Διευθυντή Σχολείου, κ. Χρήστου Θεολόγου

8:40-10:30 Αικατερίνη Τσιχλή, Εκπαιδευτικός Γαλλικής Γλώσσας – Πιστοποιημένη Επιμορφώτρια Λεοντείου Λυκείου Πατησίων, Créer une vie de classe qui donne l’en-vie à enseigner et à apprendre: échanger et présenter des propositions sur les savoir-faire didactiques, les savoir-être pédagogiques à privilégier en classe du FLE à l’école d’aujourd’hui (atelier). (Δημιουργούμε ζωή στην τάξη, δίνοντας ζωή στη διδασκαλία και τη μάθηση: ανάπτυξη συνεργασίας και παρουσίαση προτάσεων αναφορικά με την προώθηση διδακτικών πρακτικών και παιδαγωγικών θεωρήσεων στην τάξη των Γαλλικών του σημερινού σχολείου- (βιωματικό εργαστήριο).

10:30-10:50 Ολυμπία Μπαντουβάκη, Καθηγήτρια Μαθηματικών- Υποδιευθύντρια ΓΕΛ Ιαλυσού, Η πρόκληση της υλοποίησης ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος eTwinning: επισήμανση διαστάσεων που σχετίζονται με την αξιοποίηση των εργαλείων του Twinspace.

10:50-11:10 Διάλειμμα καφέ- Ελαφρύ Γεύμα

11:10-11:25 Μαριλένα Σεμερτζάκη, 
Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας-Γυμνάσιο Κρεμαστής, La culture française à travers le temps et les générations: Notre-Dame de Paris. (Ο Γαλλικός πολιτισμός από το χθες στο σήμερα: Η Παναγία των Παρισίων).

11:25-11:40 Άννα Μάκαρη, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας-2ο & 7ο Γυμνάσια Ρόδου, Alors, on mange ? (Λοιπόν, τι λέτε; Τρώμε;)

11:40-11:55 Κωνσταντίνα Κισκίνη - Κωνσταντίνα Τοτόμη, Καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας- Γυμνάσιο Ιαλυσού & Μουσικό Σχολείο Ρόδου, Le poème de Jacques Prévert "Déjeuner du matin » et le surréalisme. (Το ποίημα του Ζακ Πρεβέρ «Πρωινό γεύμα» και ο σουρεαλισμός).

11:55-12:10 Ευφημία-Μαρία Αράπογλου, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας-Γυμνάσιο Σορωνής, La pédagogie du projet en classe du FLE : le cas des collèges de Soroni et de Paradissi. (Η Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η παιδαγωγική μέσω σχεδίων εργασίας στο μάθημα των Γαλλικών: η περίπτωση των Γυμνασίων Σορωνής και Παραδεισίου).

12:10-12:25 Μαρία Γεωργιάδου, Καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας-1ο Γυμνάσιο Ρόδου, Δημιουργικότητα εναντίον πλήξης στη σχολική τάξη. Τι, πώς και γιατί.

12:25-14:10 Δήμητρα Κιούση - Αικατερίνη Μπαντελά, Καθηγήτριες Φιλόλογοι ΓΕΛ Ιαλυσού, Υπεύθυνες του Προγράμματος “Εκπαίδευση ομάδας Διαμεσολάβησης και ομάδας Συμβουλευτικής ομηλίκων», Το μονοπάτι της ενσυναίσθησης. Αναπτύσσοντας δεξιότητες ενσυναίσθησης στους μαθητές/ τριες (βιωματικό εργαστήριο).