Λέρος: Εκπαίδευση ομάδων αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου σε συνεργασία με τα Λιμεναρχεία Λέρου και Σάμου και με την παρουσία και τη συνεργασία της εξειδικευμένης σε αυτά τα θέματα Εταιρείας “ΜΕΤΟΠΗ Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος”, διοργανώνει εκπαίδευση και σε Θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο για την αποτροπή Θαλάσσιας ρύπανσης στις Νήσους όπου υπάρχουν Λιμένες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου αλλά και ο απαραίτητος εξοπλισμός Αντιρρύπανσης, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1. Λέρος:
Τρίτη 18/6/2019 (στο κινηματοθέατρο στο Λακκί από 08.00 έως 11.00)
Πρακτική Εκπαίδευση μετά το πέρας της Θεωρητικής στον Λιμένα του Λακκιού και έως 14.00.

2. Αγαθονήσι:
Πέμπτη 20/6/2019 - Θεωρητική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο Αγαθονησίου. Έναρξη: 19.00
Παρασκευή 21/6/2019
Πρακτική Εκπαίδευση στον Λιμένα Αγαθονησίου Έναρξη: 09.00 π.μ.

Το θεωρητικό σκέλος της εκπαίδευσης θα παρουσιαστεί από έμπειρο εκπαιδευτή με Video Projector και Laptop, στους χώρους που αναφέρονται στην προηγούμενη σελίδα.

Στα θέματα που θα αναπτυχθούν θα περιλαμβάνονται:
• Εισαγωγή - Είδη και Τρόποι εισροής ρυπογόνων ουσιών εντός ΛιμενικήςΕγκατάστασης
• Οι ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα

• Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Λέρου σε κάθε νησί με φωτογραφικό υλικό του εξοπλισμού του
• Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους
• Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό

• Αναφορά στα Μέσα Μεταφοράς Αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και σύγκριση αποτελεσματικότητά τους, ανάλογα με το είδος του Συμβάντος.
• Βασική αναφορά συμβάντος
• Άσκηση επί χάρτου σε Λιμένα ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου

• Προβολή Οπτικοακουστικού υλικού με αυτοδύναμη αντιμετώπιση συμβάντος ρύπανσης.
Το πρακτικό σκέλος θα περιλαμβάνει κατ' αρχήν επίδειξη του συνόλου του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού τον οποίο διαθέτει κάθε ένα Νησί.

Εν συνεχεία θα οργανωθεί και θα εκτελεστεί Άσκηση αντιμετώπισης συμβάντος ρύπανσης της Θάλασσας από Πετρελαιοειδή Απόβλητα, το σενάριο της οποίας θα ανακοινωθεί σε κάθε Ομάδα κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση θα λάβει χώρα πόντιση και αγκύρωση πλωτών φραγμάτων για τον περιορισμό της υποτιθέμενης ρύπανσης.

Οι ακριβείς χρόνοι θα καθοριστούν σε συνεργασία των εκπαιδευτών και του Υπευθύνου Συντονιστή Αντιρρύπανσης κάθε ενός Νησιού. Το ΔΛΤ Λέρου με τις εκδηλώσεις αυτές, δείχνει έμπρακτα ότι συμμετέχει στις διαδικασίες κυρίως της πρόληψης και αν απαιτηθεί θα ανταποκριθεί και στις διαδικασίες καταστολής Θαλάσσιας ρύπανσης, αποδεικνύοντας με την πρωτοβουλία αυτή ότι μπορούμε πράγματι όλοι μαζί οι φορείς, να διατηρήσουμε σε υψηλό επίπεδο την περιβαλλοντική συνείδηση όλων μας και να συμβάλλουμε στην Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος.

Δεδομένου ότι η ημέρα Περιβάλλοντος, παρέχει απλώς την αφορμή για την έμπρακτη ευαισθητοποίηση όλων μας, προσκαλούμε στις ανοιχτές αυτές δράσεις όλους όσους μπορούν και θέλουν να συμμετέχουν, με σκοπό την μετάδοση της γνώσης στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εθελοντών, διότι αν συμβεί κάποιο πραγματικό συμβάν, είναι συμφέρον όλων μας να γνωρίζουμε πως θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τα Νησιά μας.