Λεξιστορείν: Το καμπαρέ!

Το καμπαρέ, το γνωστό κέντρο νυχτερινής διασκέδασης με μουσική και χορό, έχει τις ρίζες του στην ελληνική λέξη καμάρα.

Αρχικά η καμάρα δήλωνε οποιαδήποτε σκεπαστή θολωτή κατασκευή, πέρασε στα λατινικά ως camera για να καταλήξει στη γαλλική γλώσσα ως cabaret απ’  όπου επέστρεψε στην ελληνική.