Σύμβαση για τη συντήρηση του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Θολού

Στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου», έναντι του συνολικού ποσού των 56.954,48 € προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι οι εργασίες συντήρησης του κτηρίου που φιλοξενεί δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στη Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά από Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας που έχει υπογραφεί με τον Δήμο Ρόδου.

Το κτήριο, όπου στεγάζονται οι δραστηριότητες του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου, βρίσκεται στον Θεολόγο Ρόδου και ειδικότερα στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Θεολόγου όπου μαζί με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Εργαστήριο Βιολογίας της Κοιλάδας των Πεταλούδων αποτελούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου. 

Από το 2003 που ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου, δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης στο κτίριο με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Έχει περάσει υγρασία στο εσωτερικό του κτηρίου και οι αίθουσες έχουν υγρασία και μούχλα ενώ έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ο εξοπλισμός του λόγω της υγρασίας.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου επαναλειτουργεί μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε αναγκαία η αποκατάσταση των ζημιών του κτηρίου για να μπορούν να υποδέχονται με ασφάλεια και άνεση τους επισκέπτες μαθητές.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Νομού Δωδεκανήσου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.