Η νεοεκλεγείσα διοίκηση του Διαγόρα Ρόδου το 1959

Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΕΡΟΧΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ ΜΕ ΣΚΟΡ 4-0

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ Γ.Σ. «ΔΙΑΓΟΡΑ»
Ούτε στα μάτια τους δεν το πίστευαν οι Ατρόμητοι ότι πραγματικά κέρδισαν τον Διαγόρα με 4-0! Και όμως ήξιζαν της νίκης αλλά όχι με τέτοιο βαρύ σκορ. Ο Ατρόμητος είχε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνος την εδαφική και τεχνική υπεροχή ενώ αντίθετα ο Διαγόρας ηρκείτο σε σποραδικές και ακίνδυνες καθόδους. Χωρίς περιττά ντριτλς, χωρίς φιγούρες αλλά με ευψυχία και δυναμισμό ο νικητής εκυριάρχησε. Παράλληλα ο Διαγόρας ήτο νωθρός, άκεφος με ατομικάς ενεργείας ορισμένων ποδοσφαιριστών.

Στο πρώτο ημίχρονο με ευνοϊκό τον άνεμο διετήρησε μια ελαφρά χωρίς όμως αποτέλεσμα υπεροχή ο Διαγόρας ενώ ο Ατρόμητος επραγματοποίησε επικίνδυνες καθόδους. Έτσι έληξε το πρώτο μέρος ισόπαλον.
Στην επανάληψη με την σειρά του τώρα ο Ατρόμητος διετήρησε την υπεροχή που είχε ως αποτέλεσμα να σημειώση 4 τέρματα, 3 από τον Χατζησταυρίδη και ένα από τον Λοΐζο.

Όσο για το δεύτερο τέρμα αυτό ήτο καθαρότατο οφ-σάιτ. Συγκριτικά ο Ατρόμητος έπρεπε να ήτο ο νικητής. Καλύτερος ο κεντρικός οπισθοφύλαξ Καλαϊτζής, ο Νέσκης, ο Λοΐζος και ο Καραγιάννης.
Από τον Διαγόρα καλύτερος ο Παπαδιός και οι Ζωίδης, Ρίζος και Κυπριώτης.

Η διαιτησία του κ. Ξανθού με λίγα σφάλματα.
Αι ομάδες:
Ατρόμητος. Μαλιάκας, Καραγιάννης, Καλαϊτζής, Μαστροβασίλης, Μαδονής, Καρπαθάκης, Λοΐζος, Νέσκης, Χατζησταυρίδης, Μπίλλης και Παπανικόλας.
Διαγόρας. Σκουμπουρδής, Ρίζος, Δελαπόρτας, Σκούλουκας, Ζωίδης, Κυπραίος, Πανάγος, Κώνστας, Ασπράκης, Παπαδιός και Κυπριώτης.
Γ. ΖΑΧ.:

Η Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ
Προχθές την 10ην πρωινήν έλαβε χώραν η Γενική Συνέλευσις του Δ.Σ. Διαγόρα προς ανάδειξιν νέου διοικητικού Συμβουλίου. Γενομένων αρχαιρεσιών εξελέγησαν οι κ.κ. Παπαϊωάννου, Σαρζετάκης, Γλυνός, Μελάς, Τριανταφυλλίδης, Κόκκινος, Μιοικός, Σουλούνιας, Ζουρούδης, Καρελλάκης, Αναστασίου και Καληγέρου.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΚΑΪΡΟΝ
Σήμερον αναχωρεί εις Αθήνας αεροπορικώς ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης, προκειμένου το προσεχές Σάββατον να αναχωρήση εξ Αθηνών εις Κάιρον και εν συνεχεία εις Χαρτούμ. Ως γνωστόν, ο κ. Κωτιάδης ηγούμενος Ελληνικής Εμπορικής Αντιπροσωπείας ανά την Μέσην Ανατολήν, θα παραμείνη μακράν της Ρόδου επί δίμηνον.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΦΙΛΕΡΗΜΟΥ ΚΑΤΕΣΒΕΣΘΗ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΛΗΘΗ ΟΤΙ ΘΑ ΕΛΑΜΒΑΝΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Χθες την 12:30 μ.μ. εσημειώθη εις το Δάσος Φιλερήμου έναρξις πυρκαϊάς η οποία προς στιγμήν εφαίνετο ότι θα λάβη τεραστίας διαστάσεις αλλ’ ευτυχώς κατεσβέσθη εγκαίρως και άνευ πολλών ζημιών.
Τα πυρ εις το δάσος, προεκάλεσεν την προσοχήν των χωρικών οι οποίοι πάραυτα έσπευσαν επί τόπου ενώ παραλλήλως ειδοποιούντο παρ’αυτών ο Σταθμός Χωροφυλακής και η Δασική Υπηρεσία δια την αποστολήν ενισχύσεων. Επίσης ειδοποιήθη η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρόδου.
Μετά πολλάς προσπαθείας όλων κατέστη δυνατή η κατάσβεσις του πυρός. Ως εγνώσθη το πυρ προήλθεν εξ υπολλείμματος ανημμένου σιγαρέττου.

Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΟΔΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΙΝ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ
 Ως ανεκοινώθη η Ιερά Μητρόπολις Ρόδου συνιστά εις τας εκκλησιαστικάς Επιτροπάς των Ιερών Ναών όπως φροντίζουν να καταβάλλουν εγκαίρως εις την Οικονομικήν Εφορίαν τας οφειλάς του Εκκλησιαστικού Ταμείου, εκ του καθωρισμένου ποσοστού διότι άλλως θα διατάσσηται κατά τον Νόμον εκ της Οικονομικής Εφορίας η αναστολή των Ιερατικών αποδοχών. Ωσαύτως συνιστάται η έγκαιρος εξόφλησις των προς το ΤΑΚΕ οφειλομένων ποσοστών κ.λ.π. προς αποφυγήν των εκ της μη εγκαίρου καταβολής συνεπαγομένων δυσαρέστων συνεπειών. Παρακαλούνται τέλος οι Ιερείς να αποστείλωσιν εις την Μητρόπολην προϊόν του δίσκου υπέρ του «Οίκου Τυφλών» δια να διαβιβασθή εις τον προορισμόν του.