Λεξιστορείν: Ο όμορφος!

Ως όμορφο χαρακτηρίζουμε κάτι που μας αρέσει καθώς το κοιτάζουμε, κάτι που είναι ωραίο και ευπαρουσίαστο. Η λέξη είχε αρχικό τύπο το εύμορφος  (ευ+ μορφή)  που εξελίχθηκε σε όμορφος. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τον αρχικό τύπο ο όμορφος είναι αυτός που έχει ωραία και καλή μορφή.