Λεξιστορείν: Ο αισιόδοξος!

Ως αισιόδοξο χαρακτηρίζουμε τον άνθρωπο που διαπνέεται από θετικά αισθήματα για το μέλλον και τρέφει  ελπίδες πως τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά.

Πρόκειται για σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό τη λέξη  αίσιος = ο θετικός (από τη έξη αίσα = η μοίρα) και β’ συνθετικό τη λέξη δόξα, όχι όμως με τη σημερινή σημασία της φήμης αλλά με τη  σημασία της γνώμης, της άποψης.