Κυκλική Οικονομία: Μοχλός ανάπτυξης  και πράσινης επιχειρηματικότητας

Γράφει ο Γιώργος-Σταύρος Κρεμλής* στο tomanifesto.gr

 

Η Κυκλική Οικονομία είναι για τη Χώρα μας η πρόκληση της επόμενης ημέρας, που πρέπει να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Είναι η απάντηση στα ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής και στην περιβαλλοντική υποβάθμιση του πλανήτη, αλλά και στον τριπλασιασμό της ποσότητας φυσικών πόρων της Γης που αναλώνονται αλόγιστα ενώ δεν είναι ανανεώσιμοι.

Είναι το νέο όραμα και η νέα ιδεολογία που υποστηρίζεται από την κοινωνία των πολιτών, οι οποίοι ανησυχούν για το μέλλον του πλανήτη και την ποιότητα της ζωής ιδίως των νέων γενεών.

Η επιτυχία της Κυκλικής Οικονομίας ως του κατεξοχήν νέου οικονομικού μοντέλου συνδέεται τόσο με την κοινωνική όσο και με την ψηφιακή της διάσταση και αποτελεί τον ευρύτερο κύκλο τριών ομόκεντρων κύκλων: της Πράσινης Μεγέθυνσης, της Γαλάζιας Οικονομίας και της Ψηφιακής Οικονομίας – με την τελευταία να τέμνει και τους τρεις κύκλους.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση πρωτοστατεί παγκοσμίως σε θέματα Κυκλικής Οικονομίας και έως σήμερα έχει ολοκληρώσει και τις 54 δράσεις στους 5 τομείς προτεραιότητας που προβλέπονται στο σχετικό σχέδιο δράσης της. Τα αποτελέσματα της Κυκλικής Οικονομίας γίνονται ήδη αισθητά: δημιουργήθηκαν 4 εκατ. θέσεις εργασίας,προστιθέμενη αξία για την οικονομία 147 δισ. ευρώ, αύξηση της τάξης του 11% σε σχέση με το 2012 και ιδιωτικές επενδύσεις της τάξης των 17,5 δισ. ευρώ.

Χάρη στην Κυκλική Οικονομία, η Περιβαλλοντική Ενσωμάτωση (Άρθρο 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ) μετεξελίχθηκε σε Ενσωμάτωση της Κυκλικής Οικονομίας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, για να τις καταστήσει αειφόρες μέσα από τα νέα κυκλικά πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης.

Στόχος της ΕΕ είναι να προωθήσει την Κυκλική Οικονομία και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς το περιβάλλον δεν γνωρίζει σύνορα. Ετσι, οι πόροι της νέας Προγραμματικής Περιόδου της Ε.Ε. 2021-2027, θα επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα σε προγράμματα και έργα Κυκλικής Οικονομίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Aνασυγκρότησης και Aνάπτυξης (EBRD) έχουν ήδη ετοιμάσει πλατφόρμες Κυκλικής Οικονομίας που χρηματοδοτούν έργα σε όλες τις χώρες του πλανήτη.

Στη Χώρα μας, το Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας που εκπόνησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖA, το οποίο έχει περισσότερο τη μορφή ευχολογίου παρά σχεδίου δράσης και έμεινε τελικά στα χαρτιά, πρέπει να αναμορφωθεί και να συμπληρωθεί με οδικό χάρτη και οικονομικά εργαλεία.

Παράλληλα, πρέπει να εκπονηθούν στοχευμένα Περιφερειακά Προγράμματα Κυκλικής Οικονομίας, όπως και προγράμματα για τα μεγάλα νησιά. Τέλος, ο Aναπτυξιακός Νόμος θα πρέπει να αναμορφωθεί ώστε να δώσει προτεραιότητα σε έργα Κυκλικής Οικονομίας, Πράσινης Επιχειρηματικότητας και πράσινων θέσεων εργασίας.

Το επιτυχημένο μοντέλο εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι ο οδηγός μας στην προσπάθεια να αποκτήσει και η Ελλάδα«μέρισμα» από τη βιώσιμη ανάπτυξη, με σεβασμό στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής όλων. Γιατί αξίζουμε καλύτερα και μπορούμε καλύτερα!

* Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Εντεταλμένος για θέματα Κυκλικής Οικονομίας και Νησιωτικότητας  και Μέλος του Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της EBRD.