Λεξιστορείν: Οι ραγάδες!

Ραγάδες ονομάζουμε τις σχισμές ή τα ανοίγματα του δέρματος όταν τεντώνεται πολύ για διάφορους λόγους όπως λόγω παχυσαρκίας, εγκυμοσύνης κ.λπ.

Στην αρχαιότητα είχε τη σημασιά της ρωγμής του εδάφους. Η ετοιμολογία της λέξης ανάγεται στο ρήμα ρήγνυμι-σχίζω, σπάζω, τέμνω.