Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Πέμπτη στη Ρόδο λόγω εργασιών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών Δήμου Ρόδου γνωστοποιεί ότι από την Πέμπτη 27 – 06 - 2019 έως και το Σαββάτο 29 - 06- 2019 θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στο τμήμα της οδού Κ. Τσαλδάρη από Εθν. Αντίστασης έως Μ. Πετρίδη.

Ζητώντας την κατανόηση όλων, παρακαλούμε να επιδειχθεί η δέουσα προσοχή κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και οι οδηγοί να ακολουθούν τις πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παράπλευρους δρόμους σύμφωνα με τις εγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

* Φώτο αρχείου