Η άφιξη στη Ρόδο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ

 ΑΥΡΙΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΔΙΑ Ν’ ΑΝΑΠΑΥΘΗ
Αύριον Σάββατον αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Γενικός Γραμματεύς του ΝΑΤΟ κ. Ανού Σπάακ, μετ’ ολιγομελούς συνοδείας, προκειμένου να παραμείνη ενταύθα επί τριήμερον δι’ ανάπαυσιν. Ο Γενικός Γραμματεύς του ΝΑΤΟ ο οποίος, ως γνωστόν, θα έχη συνομιλίας μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, θα παραμείνη φιλοξενούμενος εις το ξενοδοχείον των Ρόδων. Εν τω μεταξύ εγνώσθη ότι τον κ. Σπάακ θα συνοδεύσουν και ανώτεροι Έλληνες υπάλληλοι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΕΙΤΑΙ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΑΝ ΚΑΙ ΜΟΥΓΛΑ
Το απόγευμα της αύριον διά του μότορσιπ “Επτάνησος” θα πραγματοποιηθή εκδρομή Ροδίων εις τας έναντι της Ρόδου τουρκικάς πόλεις Μαρμαρά και Μούγλα. Της εκδρομής θα ηγηθή ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης θα μετάσχουν δέ ως υπολογίζεται αρκετά άτομα.

ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ
Σήμερον θα συνέλθη εις συνεδρίασιν υπό την προεδρείαν του κ. Νομάχου το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός του. Μεταξύ άλλων το Συμβούλιον θα ασχοληθή με την λήψιν αποφάσεως διά την εκτέλεσιν εργασιών επισκευής του οδικού δικτύου της νήσου Ρόδου. Επίσης θα συζητηθή το θέμα της τροποποιήσεως του Προϋπολογισμού του Δήμου Κω.

ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΠΟΝΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΟΔΟΥ
Διά δελτίου της η Διεύθυνσις Γεωργίας Δωδεκανήσου αναγγέλλει ότι ήρχισεν εντατικώς η διάθεσις καρπουζιών και πεπονιών ροδιακής παραγωγής, εις τας αγοράς της Ρόδου και υπολοίπου χώρας. Χθες, ως αναφέρεται χαρακτηριστικώς, εξήχθησαν 3.000 κιλά έξ αμφοτέρων των ειδών, τονίζεται δέ ότι εντός των ημερών αι εξαγωγαί θα αυξηθούν σημαντικώς.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Μεταδίδεται εκ Κω ότι ο αφιχθείς εκεί Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου είχε συνεργασίας μετά του Επάρχου Κω κ. Τσόντου και των λοιπών τοπικών αρχών, επί διαφόρων ζητημάτων της νήσου. Επίσης ο κ. Νομάρχης εγκατέστησε τους εργολάβους διά την εκτέλεσιν έργων τουριστικής σημασίας εις Κω Καρδάμαινα και Κέφαλον. Ο κ. Νομάρχης αναμένεται να επιστρέψη εις Ρόδον σήμερον διά του ατμοπλοίου της γραμμής.  

ΑΦΙΚΕΤΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜ. ΨΑΘΑΣ
Αφίκετο εις Ρόδον αεροπορικώς, ο γνωστότατος Έλλην συγγραφεύς, ευθυμογράφος και τακτικός χρονογράφος της εφημερίδος “Τα Νέα” κ. Ψαθάς, προκειμένου να παραμείνη επ’ ολίγας ημέρας δι’ ανάπαυσιν. Ο κ. Ψαθάς επ’ ευκαιρία της εις Ρόδον παραμονής, θα παραστή κατά την πρεμιέραν της παρουσιάσεως ενταύθα του έργου του “Η Κυρία του κυρίου” υπό του θιάσου Ντίνου Ηλιόπουλου την 1ην Ιουλίου.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
Με επιτυχίαν εγένοντο προχθές αι επιδείξεις του Γ΄δημοτικού σχολείου Ρόδου, παρουσία αρκετού κόσμου. Κατ’ αύτας, παρουσιάσθη και το σκετς “Μουσαφιραίοι” με αρκετήν επιτυχίαν. Διεκρίθησαν δέ οι Θεανώ Μαρούλη, Ελένη Κασφίκη κ.ά.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ ΚΑΖΟΥΛΛΗ
Την προσεχή Δευτέραν και ώραν 9ην πρωϊνήν η Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης Ρόδου θα τελέση εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Αρχιερατικόν μνημόσυνον υπέρ των Μεγάλων της Κοινότητος Ευεργετών Παύλου και Νικολάου Καζούλλη.