Ν.Δ.: Πώς ο ελληνικός τουρισμός θα προσελκύσει επενδύσεις 20 δισ. ευρώ

Ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις άνω των 20 δισ. ευρώ την επόμενη 5ετία, όπως τονίζεται στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη, με στόχο τη μεγιστοποίηση της συμβολής του τουριστικού κλάδου στο ΑΕΠ και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για την επίτευξη του στόχου, θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες πολιτικές, όπως:
• Κατ' αρχάς, η μείωση του φόρου, που αφορά όλες τις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% μέσα σε δύο χρόνια, η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός διετίας, η άμεση μείωση του φόρου στα μερίσματα, στο 5% και η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
• Άμεσα θα μειωθεί ο ΦΠΑ στο 13% για όλο το τουριστικό πακέτο, εστίασης και διαμονής και σε επόμενο στάδιο στο 11%, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος

• Θα επιταχυνθούν όλα τα ώριμα επενδυτικά σχέδια σε τουριστικές μονάδες, παράλληλα με την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών (περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια, οδικά δίκτυα), με κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και συμμετοχή του στο κόστος.
• Θα προωθηθεί εκ νέου το χωροταξικό πλαίσιο έτσι ώστε να ευνοηθούν οι επενδύσεις σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας.
• Θα δοθεί η δυνατότητα μικρής αύξησης του συντελεστή δόμησης κοινόχρηστων χώρων για όσες τουριστικές επιχειρήσεις αναβαθμίζουν ενεργειακά τις μονάδες τους και προστατεύουν το περιβάλλον.

• Θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερη σύζευξη του τουρισμού με τον πολιτισμό.
• Θα ενισχυθεί συνολικά το brand name της χώρας, αλλά και των προορισμών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του καθενός, καθώς και η αποτελεσματική προώθηση και προβολή των εμπειριών που προσφέρει η χώρα στο σύνολό της.
• Θα ενθαρρυνθεί η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή της χώρας.

• Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πιο συστηματική ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που προσφέρει η χώρα (τουρισμός υγείας, πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός πόλεων, συνεδριακού τουρισμού), που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα σημαντικής αναπτυξιακής συμβολής που θα επεκτείνουν την τουριστική δράση και χρονικά, αλλά και σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Ακολουθώντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας, της Μάλτας και της Κύπρου, θα δθούν κίνητρα για την προσέλκυση  συνταξιούχων από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ να αγοράσουν κατοικίες αλλά και να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι στη χώρα μας προκειμένου η Ελλάδα να ενισχύσει τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων, αλλά και να αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα.

(Πηγή: Τornosnews.gr)