Λεξιστορείν: H αγέλη!

Αγέλη ονομάζουμε το σύνολο των  ζώων που έχουν την τάση να ζουν μαζί, το κοπάδι. 

Μεταφορικά χρησιμοποιείται για να δηλώσει οποιοδήποτε πλήθος ή ομάδα.

Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το ρήμα άγω = οδηγώ και σήμαινε αρχικά τα ζώα που οδηγούνται σε έναν συγκεκριμένο τόπο όπου θα ζουν μαζί, ομαδικά.