Διαδικτυακό χώρο απέκτησε το Κτηματολόγιο της Ρόδου

Το δικό του διαδικτυακό χώρο απέκτησε μόλις πριν από μερικές ημέρες το Κτηματολόγιο της Ρόδου!

Εκεί πολίτες και δικηγόροι μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας αλλά και άλλες χρηστικές πληροφορίες όπως για παράδειγμα για την κατάθεση εγγράφων, την παραλαβή πιστοποιητικών, τη χρέωση των πράξεων, τους τρόπους  έρευνας στο Κτηματολόγιο κ.α.

Στον ίδιο διαδικτυακό χώρο υπάρχει θεματική ενότητα για τη νομοθεσία αλλά και την νομολογία καθώς και για άρθρα ή μελέτες που αφορούν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Μία πολύ θετική εξέλιξη η οποία θα χρησιμεύσει σε όλους τους συναλλασσόμενους με το Κτηματολόγιο Ρόδου.