Διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε τέσσερις επιχειρήσεις της Ρόδου

Στην διακοπή της ηλεκτροδότησης σε τέσσερις επιχειρήσεις που διατηρεί συμπολίτης μας στην περιοχή μας, προχώρησαν ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ παρά το γεγονός ότι ίσχυε προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου.

Ο επιχειρηματίας διά του δικηγορικού γραφείου “Μηνάς Τσέρκης και συνεργάτες" προσέφυγε εκ νέου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου καταθέτοντας νέα αίτηση ασφαλιστικών και προσωρινής διαταγής, με την οποία και υποχρεούνται οι αρμόδιοι να επανασυνδέσουν το ρεύμα σε όλες τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την αίτηση που έχει κατατεθεί στο δικαστήριο, ο επιχειρηματίας διαθέτει τέσσερις επιχειρήσεις (παλαιότερα είχε πέντε) οι οποίες λόγω της οικονομικής κρίσης, της υπερφορολόγησης και του ανταγωνισμού, άρχισαν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Έτσι συσσωρεύτηκαν οφειλές προς τράπεζες, προμηθευτές, ασφαλιστικούς οργανισμούς και δημόσιο, καθώς και προς τη ΔΕΗ.

Προκειμένου οι επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες και ενεργές, αλλά και να διατηρήσουν τις θέσεις τους οι δεκάδες εργαζόμενοι σε αυτές, οι υπεύθυνοι της εταιρείας αποφάσισαν την εξυγίανσή της, με βάση τις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα. Μάλιστα άμεσα πρόκειται να υποβάλλουν αίτηση επικύρωσης συμφωνίας με τους πιστωτές τους, και μέχρι τότε και προκειμένου να προετοιμαστούν, οι υπεύθυνοι της εταιρείας υπέβαλαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου αίτηση προληπτικών μέτρων.

 Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίστηκε να γίνει στα μέσα Μαΐου 2019 αλλά τελικά αναβλήθηκε για τις 14 Οκτωβρίου 2019. Παράλληλα με την υποβολή της αίτησης οι υπεύθυνοι της εταιρείας ζήτησαν να λάβουν – όπως και έγινε στις 17 Απριλίου 2019- προσωρινή διαταγή με την οποία κανένας από τους οφειλέτες να εκτελέσει σε βάρος των επιχειρήσεων αυτών έως την εκδίκαση της κύριας αίτησης και σε κάθε περίπτωση έως 4 μήνες από τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής.

Ωστόσο, όπως τονίζεται στο ίδιο δικόγραφο, παρά το γεγονός ότι ίσχυε η παραπάνω προσωρινή διαταγή του δικαστηρίου, η ΔΕΗ και ο ΔΕΔΔΗΕ προέβησαν στις 24 Ιουνίου 2019 στη διακοπή της ηλεκτροδότησης στις επιχειρήσεις της εταιρείας με αποτέλεσμα η τελευταία να προσφύγει εκ νέου στη δικαιοσύνη για την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης. Η νέα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα εκδικαστεί από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στις 11 Νοεμβρίου 2019.