Λεξιστορείν: Ο νηπενθής!

Ως νηπενθή χαρακτηρίζουμε τον άνθρωπο που έχει καταφέρει να αποβάλει  τη θλίψη  και το πένθος από τη ζωή του, αυτόν που δεν αισθάνεται λύπη.

Πρόκειται για μια σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το στερητικό πρόθημα –νη και β΄συνθετικό τη λέξη πένθος.