Φεστιβάλ μόδας στη Ρόδο τον Αύγουστο του 1959

ΕΥΡΥΤΑΤΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΧΘΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ Μ. Κ. ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΕΣΧΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΠΑΡΧΟΙ

Την 6ην απογευματινήν χθες συνήλθον εις σύσκεψιν υπό την προεδρείαν του κ. Νομάρχου αρμόδιοι διαφόρων υπηρεσιών και ησχολήθησαν με την δια μακρών εξέτασιν της πορείας εκτελέσεως Μικρών Κοινωφελών Έργων εις την περιφέρειαν του νομού Δωδεκανήσου, κατά το τρέχον έτος.

Της συσκέψεως μετέσχον οι Έπαρχοι Κω κ. Τσόντος, Καλύμνου, κ. Γαβαλάς και Καρπάθου κ. Γιαννακόπουλος, ο Νομομηχανικός κ, Κατωπόδης, οι προϊστάμενοι του Νομαρχιακού Ταμείου κ. Βελιδάκης και της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων κ. Σακελλαράκης, οι μηχανικοί και οι υπομηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ
Ως ανεκοινώθη εντός των ημερών αναχωρεί εις Κωνσταντινούπολιν προς επίσκεψιν των Πατριαρχείων η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Καρπάθου - Κάσου κ. Απόστολος. Κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις Κωνσταντινούπολιν ο Μητροπολίτης Καρπάθου - Κάσου θα συναντηθή μετά του Οικουμενικού Πατριάρχου και θα συζητήση μετά των αρμοδίων διάφορα εκκλησιαστικά εκκρεμή ζητήματα της Επαρχίας του κ.λπ.

Φεστιβάλ μόδας θα γίνη τέλη Αυγούστου εις Ρόδον
Ως πληροφορούμεθα, περί τα τέλη Αυγούστου θα λάβη χώραν εις Ρόδον Φεστιβάλ Μόδας, τετραημέρου διαρκείας, το οποίον οργανούνται υπό του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη εν συνεργασία μετά του Ομίλου «Καρυάτιδες» των Αθηνών. Αι επιδείξεις μόδας θα γίνουν εις διάφορα τουριστικά κέντρα της Ρόδου, θα πλαισιωθή δε το Φεστιβάλ και από διαφόρους άλλας εκδηλώσεις.

ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΤΙΜΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
Χθες αι τιμαί λιανικής πωλήσεως γεωργικών προϊόντων εις αγοράν Ρόδου, είχον κατά κιλόν ως εξής:
Πατάτες από 2,20 έως 2,50 δρχ., τομάτες 1 - 1,30, μπάμιες 3 - 4,40, πιπεριές 3 - 3,75, μελιτζάνες 3,75, κολοκυθάκια 3,50 - 5,50, φασ. Τσαολιά 1,50 - 2, φασ. μαυρομάτικα 3, φασ. μπαρμπούνια 5, κρομμύδια 1,70 - 1,90, σκόρδα 10 - 12, ραδίκια 2, παντζάρια 2, βλήττα 2,70, καρότα 5, καρπούζια 1,50 - 2, πεπόνια 2, βερύκοκα 2,50 - 5, σταφύλια 4 - 4,40, δαμάσκηνα 2 - 4, αγγούρια 1,90 - 2, πορτοκάλια 4 - 5, λεμόνια 4 - 5,50.

ΑΝΩ ΤΩΝ 400 ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΘΑ ΦΟΙΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΡΟΔΟΥ
Χθες την μεσημβρίαν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης εδέχθη εις συνεργασίαν εκπρόσωπον της ΔΕΜΕ, καθ’ ην εξητάσθησαν διάφορα οργανωτικά θέματα εν όψει της ενάρξεως λειτουργίας εις Ρόδον Σχολής Οικιακών δια νεάνιδας εξ ολοκλήρου της χώρας. Η εν λόγω Σχολή θα στεγασθή ως γνωστόν εις κτήριον των Δημοτικών Τεχνικών Σχολών Ρόδου «Νιρεύς» υπολογίζεται δε ότι θα φοιτούν εις αυτήν άνω των 400 μαθητριών ετησίως.

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 600 ΝΕΟΙ ΔΟΚΙΜΟΙ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
Εντός του προσεχούς μηνός αναμένονται ν’ αφιχθούν εις Ρόδον 600 νέοι δόκιμοι Χωροφύλακες προς εκπαίδευσιν εις το Παράρτημα της Σχολής Χωροφυλακής Ρόδου. Η διάρκεια εκπαιδεύσεως των αναμενομένων δοκίμων, θα είναι η κανονική.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΧΘΕΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Χθες δια του ατμοπλοίου της γραμμής επέστρεψεν εις Ρόδον ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου μετά ολιγοήμερον επίσκεψιν εις Πάτμον. Ο κ. Νομάρχης κατά την εις Πάτμον παραμονήν του εξήτασε διάφορα ζητήματα της εν λόγω νήσου και επιθεώρησεν εκτελούμενα έργα.

Αρχίζουν οι ψεκασμοί
Ως ανεκοινώθη από της προσεχούς εβδομάδος υπό ειδικών συνεργείων θα αρχίση ο ψεκασμός εντός της πόλεως Ρόδου δια την καταπολέμησιν των βλαβερών εντόμων.