Οι καταρρακτώδεις βροχές του Ιουλίου 1959 στη Ρόδο

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΔΕΙΣ ΒΡΟΧΑΙ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΣΙΤΗΡΑ
Καταρρακτώδεις βροχαί εσημειώθησαν χθες την πρωίαν εις Ρόδον, ως ανεφέρθη δε και εκ των κοινοτήτων: εσημειώθη και εκεί βροχόπτωσις με αξιοσημείωτον έντασιν. Συνεπεία των βροχών παρετηρήθησαν εις διάφορα σημεία της πόλεως μικροπλημμύραι, εις την ύπαιθρον δέ προκλήθη αναστάτωσις των γεωργών, οι οποίοι εκινήθησαν δια ν’ αποφύγουν τας ζημίας.

Εις πλείστας περιπτώσεις εβράχησαν σιτηρά τα οποία ήσαν συγκεντρωμένα εν αναμονή των αλωνιστικών μηχανών. Εξ άλλου, η Διεύθυνσις Γεωργίας συνιστά εις τους παραγωγούς να πειθαρχήσουν εις τας οδηγίας της, προς αποφυγήν εμφανίσεως ασθενειών εις τας καλλιέργειας:
Περί την μεσημβρίαν ο καιρός εβελτιώθη.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
Υπό της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ καθωρίσθησαν ως εξής οι αγώνες του Δωδεκανησιακού Πρωταθλήματος καλαθοσφαίρας το οποίον αρχίζει την 12ην τρέχοντος.
12/7 ΑΟΝ - ΑΕΠ, 13/7 Διαγόρας - Δωριεύς, 14/7 Δωριεύς - ΑΟΝ, 15/7 Διαγόρας - ΑΕΠ, 16/7 ΑΟΝ - Διαγόρας και 17/7 Δωριεύς - ΑΕΠ. Από της 18ης μέχρι της 23ης τρέχοντος θα τελεσθή ο Δεύτερος γύρος. Γυμνασίαρχοι θα είναι οι κ.κ. Παπαθανάσης, Δοξόπουλος, Σταμάτογλου και Πιννής.
Χρονομέτραι οι κ.κ. Δοξόπουλος και Πολίτης, σημειωταί οι κ.κ. Τσαλαχούρης, Ζαχαριάδης, Παυλίδης και διαιτητής θα είναι Αθηναίος.

ΟΙ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠ. ΣΧΟΛΗΣ
Χθες εξεδόθησαν τα αποτελέσματα της Εμπορικής Σχολής Ρόδου εξ αυτής απολύονται οι εξής:
Ιωαν. Ανθούλας, Φανή Ασπράκη, Σπυρ. Δεληγιάννης, Ηλ. Ελιαδάκης, Αριστ. Ζουρδής, Θεοδ. Καθοπούλη, Κωνστ. Κούκουρας, Μερκ. Καραμαριός, Μιχ. Λαζάρου, Κλημ. Μανωλάκης, Δημ. Μαυράκης, Π. Παρασκευάς, Νικ. Πυράκης, Μαρκ. Σαββίδης, Σέβα Σαράντου, Παντ. Σκευοφύλαξ, Ευαγγ. Στάγκας, Ελευθ. Φαρμακίδου και Μιχ. Χατζηδημητρίου. Ηρίστευσεν ο Κωνστ. Κούκουρας.

Το συμβούλιον Γεωργίας
Χθες συνήλθεν εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών του Νομού και ησχολήθη με την εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός του, λαβόν και σχετικάς αποφάσεις.

Συνεργασίαι του Νομάρχου
Χθες την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου συνειργάσθη μετά των βουλευτών Δωδεκανήσου κ.κ. Χαρίτου και Ζαννή, επί διαφόρων Δωδεκανησιακών ζητημάτων.

Επίσης ο κ. Νομάρχης εδέχθη εις συνεργασίαν τους προέδρους των κοινοτήτων Μαλώνας, Σαλάκου, Αγίου Ισιδώρου και Βατίου, επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός των.

Αναμένονται 4 τουριστικά
Κατά την νέαν εβδομάδα οι κατάπλοι τουριστικών ατμοπλοίων εις Ρόδον θα ανέλθουν εις 4, ήτοι θα καταπλεύσουν τα «Αιγαίον» και «Σεμίραμις» την Τετάρτην, το «Μεντιτερράνεαν» την Παρασκευήν και το «Γεντίτσβο» το Σάββατον. Ο αριθμός των αναμενομένων ατμοπλοίων είναι μικρότερος του συνήθους λόγω της απεργίας των πληρωμάτων των Ιταλικών πλοίων.

25.711 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 5ΜΗΝΟΥ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ ΕΝΑΝΤΙ 15.945 ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 5ΜΗΝΟΥ 1958
Κατ’ ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, συμφώνως προς στατιστικάς, κατά το 1ον πεντάμηνον 1959 επεσκέφθησαν την Ρόδον 25.711 αλλοδαποί και ημεδαποί τουρίσται, έναντι 15.945 τουριστών της αντιστοίχου περιόδου του 1958. Αναλυτικώτερον, κατά το 1ον πεντάμηνον 1959 αφίχθησαν 6317 Έλληνες, έναντι 4.465 του 1958 και 19.394 ξένοι έναντι 11.480 του 1958.