Λεξιστορείν: Το έδαφος!

Η λέξη έδαφος έχει  διάφορες σημασίες στη γλώσσα μας όπως το  ανώτατο στρώμα του γήινου φλοιού, η γη  μιας  χώρας, το κλίμα για την ανάπτυξη μιας δραστηριότητας (π.χ δεν υπάρχει έδαφος για συνεννόηση) κτλ.

Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ρήμα έζομαι= κάθομαι, μιας και πρώτη σημασία της λέξης ήταν «η  βάση, εκεί που κάποιος κάθεται».