Λεξιστορείν: Η κηδεία!

Με τη λέξη κηδεία αναφερόμαστε στην τελετή της εκφοράς και της ταφής του νεκρού αλλά και μειωτικά σε κάποιο βαρετό γεγονός ή κατάσταση (π.χ. η συναυλία ήταν σκέτη κηδεία). 

Ετυμολογικά η λέξη προέρχεται από το ρήμα κήδομαι=φροντίζω μιας και η κηδεία αποτελεί τη φροντίδα του νεκρού.