Εντός του 1960 θα γίνει χερσαίος Αμερικανικός ραδιοσταθμός στη Ρόδο

ΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΕΓΚΥΡΩΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1960 ΘΑ ΓΙΝΗ ΧΕΡΣΑΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Το «Κούριερ» θα αναχωρήση
 Έγκυραι πληροφορίαι εν σχέσει προς το θέμα της εγκαταστάσεως χερσαίου Ραδιοσταθμού αναμεταδόσεως της «Φωνής της Αμερικής» εις Ρόδον αναφέρουν ότι ήδη απεφασίσθη η εγκατάστασις η οποία όμως ως τονίζεται δεν θα πραγματοποιηθή προ του τέλους του 1959.

Εξ άλλου εγνώσθη ότι ευθύς ως αρχίσει η λειτουργία του χερσαίου σταθμού ο πλωτός αμερικανικός ραδιοσταθμός «Κούριερ» θα αναχωρήση οριστικώς εκ Ρόδου. Εν τω μεταξύ ο Υπαρχηγός της Αμερικανικής Ακτοφυλακής υποναύαρχος Χίσφιλντ μετά της συνοδείας του θα αναχωρήση εκ Ρόδου εις Αθήνας σήμερον.

ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΝΕΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
Εδημοσιεύθη εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξις του Προέδρου του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου κ. Ξανθούλη, δια της οποίας διορίζονται ως δόκιμοι αδελφαί νοσοκόμοι αι εξής:
Βασιλική Ανδρεάδου, Μαρία Κώτσου, Ελένη Μανουσάκη - Θέμελη, Ευαγγελία Οικονόμου, Ηλέκτρα Σκαπετοράχη και Ελευθερία Πετσοπούλου - Μισίου.
Επίσης διορίζεται ως παρασκευάστρια του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου η Βασιλική Καραφύλλη.

Αναμένεται δια σειράν παραστάσεων ο θίασος Μίμη Φωτοπούλου
Ως ανεκοινώθη εκ του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Ροδίων, περί τα τέλη τρέχοντος μηνός εκλήθη και θα έλθη δια σειράν παραστάσεων εις το δημοτικόν θέατρον Ρόδου, ο θίασος Κωμωδίας Μίμη Φωτοπούλου.

Εξ άλλου σήμερον ανεχώρησεν εκ Ρόδου ο θίασος Ντίνου Ηλιοπούλου μετά επιτυχή σειράν παραστάσεως επίσης προσκλήσει του Δήμου.

ΤΗΝ 17ην ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου, ορίζεται η 17η Ιουλίου ως ημέρα ορκομωσίας των προσφάτως εκλεγέντων Νομαρχιακών συμβούλων Δωδεκανήσου κυρίων Πιννή, Χατζηαντωνιάδη, Κουτσουράδη και Στράτα. Η ορκομωσία των νέων Νομαρχιακών συμβούλων θα γίνη εν ειδική τελετή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Την πρωίαν του προσεχούς Σαββάτου αναχωρεί εις Αθήνας ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, δια την προώθησιν διαφόρων ζητημάτων του Δήμου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Δήμαρχος θα ασχοληθή με την προώθησιν τουριστικών ζητημάτων της Ρόδου, δι’ επαφών τας οποίας θα έχη, μετά των αρμοδίων των Υπουργείων και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η Περιηγητική Λέσχη οργανώνει εκδρομήν εις Ρόδον την 18ην τρέχ.
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη διοργανώνει εκδρομήν εις Ρόδον την 18ην Ιουλίου δι’ αεροσκαφών της Ολυμπιακής. Προβλέπεται ότι εις αυτήν θα μετάσχουν άνω των 60 Αθηναίοι, ούτοι δε θα παραμείνουν επί διήμερον.

850 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΕΤΕΘΗΣΑΝ ΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤ. ΕΣΤΙΑΣ

Κατ’ ανακοίνωσιν του Γραφείου Εργατικής Εστίας, εξαντληθείσης της πιστώσεως δεν θα διατίθενται πλέον εισιτήρια δια τους κινηματογράφους. Μέχρι της χθες είχον διατεθή 850 εισιτήρια. Επίσης είχον διατεθή 96 εισιτήρια δια την εκδρομήν της προσεχούς Κυριακής.