Τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά αποτέφρωσε χιλιάδες στρέμματα στη Ρόδο το 1959

ΕΚΡΑΓΕΙΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ

ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΚΑΪΑ ΑΠΕΤΕΦΡΩΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΑΣΩΔΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤ. ΡΟΔΟΝ

600 χωροφύλακες και χωρικοί ηγωνίζοντο όλην την νύκτα


 Χθες την πρωίαν εξεράγη μεγάλη πυρκαϊά εις την δασώδη περιοχήν Αγίας Άννης Καλαβάρδων, η οποία ταχύτατα έλαβε τεραστίας διαστάσεις. Η πυρκαϊά επεξετάθη επί εκτάσεως 30 στρεμμάτων δάσους, όταν έφθασαν επί τόπου άνδρες της δυνάμεως της Διοικήσεως Χωροφυλακής, της δασικής υπηρεσίας και χωρικοί δια την κατάσβεσιν της.

Το απόγευμα, παρά τας προσπαθείας προς εντοπισμόν και κατάσβεσιν του πυρός, η πυρκαϊά επεξετείνετο, εκλήθη δε επειγόντως και η πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου η οποία απέστειλε το εν εκ των οχημάτων της. Επί τόπου επίσης έσπευσαν ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Βουτυράκης και ο Διοικητής Χωροφυλακής κ. Βενιζέλος.

Την 7ην εσπερινήν, συντάκτης της «Ροδιακής» μεταβάς επί τόπου διεπίστωσεν ότι αι εστίαι του πυρός εις το σημείον όπου εξεράγη το πυρ διετηρούντο, ενώ μεγάλαι φλόγες εκάλυπτον μίαν περιοχήν 5.000 στρεμμάτων δάσους με κατεύθυνσιν προς την Διμηλιάν.

Δια την κατάσβεσιν του πυρός το οποίον υπεβοηθείτο υπό του ανέμου ματαίως διηνοίγοντο προστατευτικαί ζώναι. Παρά ταύτα, ολόκληρος η δύναμις των τμημάτων Χωροφυλακής Ρόδου και πολλών σταθμών της υπαίθρου, οι άνδρες της Σχολής Χωροφυλακής, οι δασοφύλακες, οι αγροφύλακες και εκατοντάδες χωρικών εκ Σαλάκου, Καλαβάρδων, Φανών, Σορωνής, Διμηλιάς κ.λπ, κατέβαλον υπερανθρώπους προσπαθείας.

Παρά ταύτα το πυρ επεξετείνετο μέχρι και του μεσονυκτίου, εκάλυπτε δε μίαν έκτασιν 20 περίπου χιλιομέτρων.

Κατά τας πρώτας πληροφορίας το πυρ προήλθεν εκ σιγαρέττου νεαρού, όστις είχε διέλθη εκείθεν μετά φίλης του επιβαίνων βέσπας.

Αποπλέει σήμερον το «Πηνειός» 
Τα αποτελέσματα των αγώνων

Χθες την 5ην απογευματινήν εις τας εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Ρ. εγένοντο ναυτικοί αγώνες, με συμμετοχήν ναυτοπαίδων και αθλητών του Ομίλου. Τους αγώνας παρηκολούθησαν η Α.Σ. ο Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης εκήρυξεν την έναρξιν των αγώνων τα αποτελέσματα των οποίων έχουν ως ακολούθως:

ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ
Δίκωποι: 1) ΝΟΡ (Κελετζιάν, Κλαδίτης, Τσίκης. 2) ΝΟΡ 3) ΠΟΡΟΣ
Τετράκωποι 1) ΝΟΡ 2) ΠΟΡΟΣ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
Φιν: 1) Αντωνιάδης
Ολύμπια: 1) Τζελαρδάκης
Λατίνια: 1) Κρητικός

ΚΟΛΥΜΒΗΣΙΣ
100 μ. ελεύθ. εφήβων 1) Νικολίτσης (ΝΟΡ) 1,56’’1 2) Πελώνης (ΝΟΡ) 3) Βενούτσος (ΝΟΡ)
50 μ. παίδων 1) Καγκάης (ΝΟΡ) 35’’7 2) Δαλιανίδης (ΝΟΡ).
50 μ. προσθίως παίδων. 1) Αγγελίδης (ΝΟΡ) 45’’2 2) Πεζώνης (ΝΟΡ) 3) Θεοφανίδης (ΝΟΡ).
100 μ. παίδων 1) Σπάρταλης (ΝΟΡ) 2΄13’’4 2) Αντωνιάδης (ΝΟΡ) 3) Γκάτσιος (Πόρος).
50μ. Παμπαίδων 1) Χ’’Γρηγορίου 2) Σπανός 3) Αντωνιάδης.
50μ. υπτίως παίδων. 1) Παπατσής (ΝΟΡ) 55’’ 2) Παναγιωτίδης (ΝΟΡ) 3) Αρέθας (Πόρος).
Επίσης εγένετο αγών υδατοσφαιρίσεως μεταξύ ομάδων του ΝΟΡ. Τέλος εγένετο η απονομή των επάθλων εις τους νικητάς.
Αργότερον, ωμίλησεν εκεί ο κ. Καραπέτρος και εχορεύθησαν τοπικοί χοροί.
Το «Πηνειός» αποπλέει σήμερον.

ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
Ανεχώρησαν χθες δι’ εκτάκτου αεροπλάνου εις Αθήνας, ο Υπαρχηγός Αμερικανικής Ακτοφυλακής υποναύαρχος Χίσφιλντ και οι λοιποί αξιωματικοί της συνοδείας του.

Παρελήφθη νέον μηχάνημα Ακτινολογικόν
Ως ανεκοινώθη, παρελήφθη εις το Τελωνείον το Ακτινολογικόν μηχάνημα του Νοσοκομείου, το οποίον εστοίχισε 300.000 δραχμάς.