Λεξιστορείν: Ο γεωπόνος!

Ο γεωπόνος είναι μια  σύνθετη λέξη με α’ συνθετικό το γεω (=γη) και β’ συνθετικό τη λέξη πόνος, όχι όμως με τη σημερινή σημασία αλλά του κόπου και του κάματου.

Αρχικά λοιπόν δήλωνε τον εργάτη της γης, αυτόν που κοπιάζει για τη γη.

Σταδιακά έφθασε στη σημερινή σημασία του ειδικού επιστήμονα που ασχολείται με τη  γεωπονία, δηλαδή την επιστήμη που έχει ως αντικείμενο τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την καλλιέργεια της γης και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων.