Την Κυριακή συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου

Την Κυριακή 14 Ιουλίου 2019 και ώρα 19.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Λέρου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος στον Πλάτανο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λέρου, οικονομικού έτους 2019.

2. Έγκριση εισηγητικής έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου, για το Α΄ τρίμηνο έτους 2019.

3. Πρόσληψη εποχικού έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Λέρου, για τις ανάγκες της πυρασφάλειας.

4. Λήψη απόφασης, για την έγκριση εφάπαξ καταβολής σε χρήμα σε δικαιούχους πρώην υπαλλήλους του Δήμου Λέρου οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν, των μέσων ατομικής προστασίας για τα έτη 2012, 2013 και 2015.

5. Έγκριση του με αριθ. 1/19-6-2019 πρακτικού της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, επί αμφισβητούμενων χρεώσεων σε λογαριασμούς ύδρευσης του Δήμου Λέρου.

6. Αποζημίωση εκτός έδρας Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου για εκτέλεση υπηρεσιών.