Άμεση μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο

Την άμεση μείωση του ΦΠΑ για όλο το τουριστικό πακέτο στο 13% από 24% που είναι σήμερα (με τελικό στόχο το 11%) είναι από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης, ενώ επίσης άμεσα θα επανεξεταστεί ο φόρος διαμονής στα τουριστικά καταλύματα.

Αυτό προκύπτει από το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που έλαβαν ο υπουργός Τουρισμού κ. Χ. Θεοχάρης και ο υφυπουργός Τουρισμού κ. Μ. Κόνσολας, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Κάθε υπουργός πήρε ξεχωριστό φάκελο από τον πρωθυπουργό με τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.  Ειδικότερα, ο φάκελος για το υπουργείο Τουρισμού, ανέφερε τα εξής:
Στρατηγικές Επιλογές:
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές

Στόχοι:
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες:
• Άμεση μείωση του ΦΠΑ για όλο το τουριστικό πακέτο στο 13% από 24% (με τελικό στόχο το 11%).
• Επανεξέταση του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλύματα
• Επιτάχυνση όλων των ώριμων επενδυτικών σχεδίων σε τουριστικές μονάδες
• Κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των τουριστικών μονάδων, όπως η αύξηση του συντελεστή δόμησης σε κοινόχρηστους χώρους.
• Εκσυγχρονισμός δομής και λειτουργίας του Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) για την αποτελεσματική προώθηση του τουρισμού. Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την τουριστική προβολή και την ενίσχυση του «brand name» της χώρας.
• Συστηματική ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (τουρισμός υγείας, συνεδριακός τουρισμός, τουρισμός πόλεων, πολιτιστικός τουρισμός κ.α.)
• Προσέλκυση συνταξιούχων από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ακολουθώντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας, Μάλτας και Κύπρου (silver economy).

Ειδικό σχέδιο για τα νησιά
Αντίστοιχα, στον φάκελο που παρέλαβε από τον πρωθυπουργό ο υπουργός Ναυτιλίας κ. Γ. Πλακιωτάκης, στις άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες περιλαμβάνεται η κατάρτιση και εφαρμογή αναπτυξιακού σχεδίου για τα νησιά.
Ειδικότερα, από τον υπουργό Ναυτιλίας, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ζήτησε τα εξής:

Στρατηγικές Επιλογές:
Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές

Στόχοι:
Ναυτιλία:
Η χώρα μας ακόμα πιο ισχυρή παγκοσμίως
Ειδική μέριμνα και αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών
Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες:
• Κίνητρα για να γίνει η ελληνική σημαία ξανά ελκυστική, πρωτίστως για τους Έλληνες πλοιοκτήτες
• Κίνητρα για την προσαρμογή των πλοίων μας στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα
• Επαρκής στελέχωση των λιμανιών και αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.
• Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσα από βελτιωμένες δημόσιες σχολές που θα παρέχουν προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, αλλά και από ανταγωνιστικές ιδιωτικές σχολές.
• Κατάρτιση και εφαρμογή αναπτυξιακού σχεδίου για τα νησιά.