Λεξιστορείν: Ο σίδηρος!

Η λέξη σίδηρος υπάρχει από την εποχή του Ομήρου και σήμαινε το πολύτιμο μέταλλο που ήταν χρήσιμο στην κατασκευή όπλων και εργαλείων. 

Υπάρχουν διάφορες απόψεις για την ετυμολογία της λέξης  με πιθανότερη είτε την προέλευση της λέξης από το ουσιαστικό σίδη=η ροδιά,  λόγω του κόκκινου χρώματος του μετάλλου, είτε από την πόλη Σίδη της Μικράς Ασίας.