Ρόδος: Όπου θέλει ο καθένας, καρφώνει μία πινακίδα!

Όπου θέλει ο καθένας, ακόμα και στη Μεσαιωνική Πόλη, καρφώνει μία πινακίδα!

Είμαστε σοβαροί; (ρητορικό το ερώτημα προφανώς).

Κατά τ’ άλλα όλοι νοιάζονται και ωρύονται για την προστασία της Μεσαιωνικής Πόλης!