Πώς θα διεξαχθούν τα νέα πρωταθλήματα της ΕΠΣΔ

Στη δημοσιότητα έδωσε χθες η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου, τις προκηρύξεις των τοπικών πρωταθλημάτων της νέας χρονιάς καθώς και του κυπέλλου. Μερικές από τις βασικές διατάξεις είναι οι ακόλουθες:

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής:
-για την Α’ Κατηγορία, έως τις 02 Αυγούστου 2019, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
- για τη Β’ Κατηγορία Όμιλος Ρόδου και Όμιλο Νήσων, έως τις 09 Αυγούστου 2019, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
- για τη Γ’ κατηγορία και το Κύπελλο Όμιλος Ρόδου και Νήσων, έως τις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
- για τη δήλωση συμμετοχής υποδομών (Κ-16, Κ-14) μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
ΕΝΑΡΞΗ:
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 14 και 15 ΣΕΜΠΤΕΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1ος και 2ος όμιλος Ρόδου: 19 και 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3ος όμιλος Νήσων: 02 και 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 19 και 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: 12 και 13 Οκτωβρίου 2019
και τα Πρωταθλήματα υποδομών (Κ-16, Κ-14), από 05 και 06 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Α. Τα Σωματεία της Α΄, Β΄, Γ’ και Υποδομών (Κ-16, Κ-14) Κατηγορίας υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητή, βοηθό προπονητή ή προπονητή τερματοφυλάκων με κάρτα τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ.(Όπως προβλέπει ο κανονισμός προπονητών 2019- 2020 και απόφαση 18/12.07.2019 της Ε.Ε., της Ε.Π.Σ.Δ.)

Β. Από την υποχρέωση πρόσληψης διπλωματούχου προπονητή εξαιρούνται τα Σωματεία στα νησιά ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ- ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΛΕΡΟΣ - ΝΙΣΥΡΟΣ - ΤΗΛΟΣ - ΚΑΡΠΑΘΟΣ.

Γ. Προπονητές, βοηθοί προπονητές ή προπονητές τερματοφυλάκων (με κάρτα τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ) για όλες τις κατηγορίες Α’, Β’, Γ’ και Υποδομών (Κ-16, Κ-14) πρέπει να παραλάβουν από την Ε.Π.Σ.Δ., ειδικό Δελτίο εισόδου για τον αγωνιστικό χώρο (Τεχνική περιοχή), πριν την έναρξη των πρωταθλημάτων, προσκομίζοντας στην γραμματεία της Ένωσης τα εξής :
1) Βεβαίωση μέλους του Πανδωδεκανησιακού Σ.Π.Π.
2) Φ/Α της κάρτας προπονητή τριετίας της Ε.Π.Ο. σε ισχύ.
3) Το Ιδιωτικό συμφωνητικό της πρόσληψης μεταξύ του προπονητή και του Σωματείου, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ, αντίγραφο δε αυτού κατατίθεται στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ.
4) Την Πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπληρωμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στα ΚΕΠ ή στην Αστυνομία (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί).
5) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ για Α’, Β’, Γ’ και είκοσι πέντε (25) ευρώ για το Υποδομών (Κ-16, Κ-14), το οποίο πληρώνεται, είτε στην γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ., είτε στον Τραπεζικό Λογαριασμό της Ένωσης.

Δ. Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή, τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να κατατίθενται στην Ε.Π.Σ.Δ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από τον τελευταίο αγώνα που δηλώθηκε στο Φύλλο Αγώνα Προπονητής με ταυτότητα τριετίας από την Ε.Π.Ο. σε ισχύ διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις. (θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 150 - 800 ευρώ), μετά από απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής.

Συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων
Στους αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την  [15] ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις εθνικές ομάδες. Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει τη συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική. (Άρθρο 19 παρ 12 του ΚΑΠ).

ΑΡΘΡΟ 13
Α. Απαγορεύεται η συμμέτοχη σε αγώνα ή αγώνες του Πρωταθλήματος και Κυπέλλου της Γ’ κατηγορίας, περισσότερων από τρεις (3) ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των τριάντα έξι (36) ετών (Άρθρο 37 παρ. 4, ΚΑΠ). Για το πρωτάθλημα της περιόδου 2019- 2020 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες πριν από 01/01/1983.
Β. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης πριν από την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαίτιων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του ΚΑΠ. κυρώσεις, εφόσον όμως η ιδία παράβαση πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια, του αγώνα λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή, στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από ένσταση, η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 9 του ΚΑΠ, κύρωση. Σε κάθε περίπτωση, ο διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα με συμμετοχή περισσότερων από τρεις (3) ποδοσφαιριστές για την Γ’ κατηγορία άνω των τριάντα έξι (36) ετών, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
Γ. Δικαίωμα συμμετοχής να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες έχουν ποδοσφαιριστές που
έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 14 ετών, νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 (από την ημέρα των γενεθλίων και μετά). (Άρθρο 19 παρ. 11γ’ του ΚΑΠ).

Προβιβασμοί – Υποβιβασμοί
Α’ Κατηγορία
Προβιβασμός:

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων και την επικύρωση της βαθμολογίας από την Ε.Ε., της Ε.Π.Σ.Δ., η 1 η ομάδα αναδεικνύεται πρωταθλήτρια της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Δωδεκανήσου και ανέρχεται στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική κατηγορία. Σε περίπτωση μη δήλωσης συμμετοχής της 1ης Ομάδας στην Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία, τότε δικαίωμα δήλωσης αποκτά η αμέσως επόμενη ομάδα στην βαθμολογική κατάταξη (2η). Στην περίπτωση μη δήλωσης ούτε και της 2ης δικαίωμα αποκτά η 3η.
Υποβιβασμός:

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων οι τρεις τελευταίες ομάδες που θα καταλάβουν την 14η -15η  -16η  θέση υποβιβάζονται στην Β’ κατηγορία Δωδεκανήσου. Σε περίπτωση που υποβιβαστεί ο εκπρόσωπος μας στην Γ’ Εθνική τότε θα υποβιβαστεί και τέταρτη ομάδα (δηλαδή η 13η).  Σε περίπτωση που δηλώσουν συμμετοχή λιγότερες ομάδες από αυτές που δικαιούνται, αναπληρώνονται από την Β’ Κατηγορία, βάση της βαθμολογικής κατάταξης των Μπαράζ Ανόδου 2019- 2020 που θα διεξαχθούν, για να συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας Δωδεκανήσου (Απόφαση Ε.Ε. 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ). Το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 θα διεξαχθεί σε ένα όμιλο των 16 ομάδων.

Β’ Κατηγορία
Προβιβασμός

Για την άνοδο στην Α’ Κατηγορία, μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, ανέρχονται τέσσερα Σωματεία. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα δηλαδή:
Ο πρώτος του (Α) πρώτου ομίλου.
Ο πρώτος του (Β) δευτέρου ομίλου.
Ο πρώτος του (Γ) τρίτου ομίλου. (όμιλος Νήσων).

Για την άνοδο του 4ου Σωματείου δημιουργείται ένας όμιλος των τριών ομάδων που τερμάτισαν στην 2η θέση, του πρώτου, δεύτερου και τρίτου ομίλου της Β’ Κατηγορίας και αγωνίζονται σε διπλούς αγώνες (έξι παιχνίδια) εντός και εκτός έδρας. Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση σε αυτόν τον όμιλο, ανέρχεται στην Α’ Κατηγορία. Σε περίπτωση που στον τρίτο όμιλο (Όμιλο Νήσων), δηλώσουν συμμετοχή λιγότερες των οκτώ (8) ομάδων, τότε ανέρχεται μόνο ο πρωταθλητής στην Α΄ Κατηγορία Δωδεκανήσου και ο 2ος  σε σειρά στον βαθμολογικό πίνακα του ομίλου νήσων, δεν συμμετέχει στους αγώνες κατάταξης ανόδου της Β΄ Κατηγορίας Δωδεκανήσου, (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).

Υποβιβασμός:
Α. Από τον 1ο και 2ο Όμιλο Ρόδου της Β’ Κατηγορίας, υποβιβάζονται τέσσερις (4) ομάδες συνολικά. Οι δύο τελευταίες ομάδες (ο τελευταίος και ο προτελευταίος) κάθε ομίλου υποβιβάζονται απευθείας στην Γ΄ Κατηγορία Δωδεκανήσου. (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ). Β. Το πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020-2021 θα διεξαχθεί σε τρείς (3) ομίλους δύο Ρόδου (από δώδεκα Ομάδες) και έναν Νήσων, με όσες ομάδες έχουν δικαίωμα συμμετοχής για την Περίοδο 2020-2021. (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).
Γ’ Κατηγορία
Προβιβασμός
Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των ομάδων, οι δύο (2) πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα ανέρχονται στην Β’ κατηγορία για την περίοδο 2020- 2021 (Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ). Δύναται να ανέλθουν στην Β’ Κατηγορία περισσότερες των δύο ομάδων (2), ώστε να συμπληρωθούν αριθμητικά οι δύο όμιλοι Ρόδου της Β’ Κατηγορίας, που πρέπει να αποτελούνται από δώδεκα (12) ομάδες έκαστος, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2020- 2021(Αρ. Απόφασης 18/12.07.2019 της Ε.Ε. της ΕΠΣΔ).