Τα μάτια μας δεκατέσσερα στη Ρόδο για πυρκαγιές!

Τα πρόσφατα περιστατικά με τις πυρκαγιές στη Ρόδο, μπορεί να ήταν τυχαία (μπορεί και όχι) δείχνουν όμως ότι πρέπει να έχουμε τα μάτια μας δεκατέσσερα!

Για την προστασία των δασικών περιοχών του νησιού όλοι έχουμε ευθύνη, γι’ αυτό και θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ανάλογα.

Είτε πρόκειται για τυχαία περιστατικά είτε όχι.