Πλήρως υδροδοτούμενη θα είναι η Χώρα Πάτμου από το 2020

Μετά από στοχευμένες προσπάθειες του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Στόικου και του πρ. αναπληρωτή υπουργού κ. Νεκτάριου Σαντορινιού,  το πρόβλημα της υδροδότησης του οικισμού της Χώρας από το νερό των δεξαμενών του ΣΙΝΟΔΙΝΟΥ,  αν και το νερό είχε φτάσει μέχρι τις δεξαμενές κοντά στο νεκροταφείο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, θα λήξει το 2020.

Αναλυτικά,
Λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 7ης Ιουλίου ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, υπέγραψε απόφαση με την οποία ενέκρινε τη δαπάνη μέχρι 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την κατασκευή του έργου: «Σύνδεση των δύο υφισταμένων δεξαμενών υδροδότησης οικισμού Χώρας Δήμου Πάτμου».

Η εν λόγω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήρια ανάθεσης την πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά.

Το έργο αυτό αφορά τη σύνδεση των δύο υφιστάμενων δεξαμενών υδροδότησης του οικισμού της Χώρας Πάτμου, ώστε το παραγόμενο νερό των δύο μονάδων αφαλάτωσης που βρίσκονται εγκατεστημένες στο ΚΤΗΜΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ να έχει τη δυνατότητα μετά την μεταφορά του στη δεξαμενή 1 να προωθείται προς την δεξαμενή 2 του οικισμού Χώρας, τροφοδοτώντας το σύνολο του οικισμού αυτού και παράλληλα να υπάρχει η δυνατότητα από τη Δεξαμενή 2 να οδηγείται το νερό στις δύο υδατοδεξαμενές που βρίσκονται στον οικισμό του Γροίκου.

Με τη σύνδεση των δύο αυτών δεξαμενών το παραγόμενο νερό των αφαλατώσεων θα καλύπτει πλήρως τον οικισμό της Χώρας και θα υπάρχει η δυνατότητα όταν κριθεί απαραίτητο να τροφοδοτείται και ο οικισμός του Γροίκου, καταργώντας την ανάγκη μεταφοράς πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία.

Το έργο έφθασε στο αίσιο αυτό τέλος με συντονισμένες  προσπάθειες  του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Στόικου και του πρ. αναπληρωτή υπουργού κ. Νεκτάριου Σαντορινού.

Πηγή: patmostimes.gr