Έρευνα για τον αθλητικό τουρισμός στη Ρόδο

Έρευνα για τον αθλητικό τουρισμό της Ρόδου διεξάγει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, υπό την αιγίδα του Δήμου Ρόδου, σε τουρίστες και επισκέπτες του νησιού.

Η έρευνα πραγματοποιείται  μέσω ερωτηματολογίου και θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή, σε τρεις τουλάχιστον γλώσσες, στην Αντιδημαρχία Τουρισμού του Δήμου Ρόδου.

Το ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί στα πέντε γραφεία πληροφοριών του Δήμου Ρόδου και θα δίδεται σε τουρίστες που προσέρχονται εκεί για συμπλήρωση.

Επίσης, το ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί και σε πελάτες τουριστικών επιχειρήσεων της Ρόδου, όπως στην επιχείρηση παράκτιων σπορ SURFPOWER, στην παραλία Ιαλυσού, στο εμπορικό κατάστημα αθλητικών ειδών Achilleas Surfwear Shops, στο Τουριστικό Γραφείο Plus Tour, Rhodes Academy of Windsurfing, Kitesurfing, SUP and other Sports and Activities, που έχουν ήδη αποδεχθεί να συνεργαστούν στην υλοποίηση της έρευνας, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις συναφείς προς την τουριστική δραστηριότητα, που θα αποδεχθούν να συνεργαστούν στο μέλλον, με σκοπό την διανομή του ερωτηματολογίου σε τουρίστες- πελάτες τους.

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα συλλέγονται με περιοδικότητα ανάλογη με το πλήθος τους , ενδεικτικά ανά δεκαήμερο, ενώ η καταχώρηση των πρωτογενών στοιχείων των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή, θα γίνεται με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη του υπεύθυνου της έρευνας, ο οποίος θα ελέγχει και την ορθότητα των καταχωρήσεων.

Την επιστημονική επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας αναλαμβάνει ο υπεύθυνος της έρευνας, με την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και υπό την επιστημονική εποπτεία του Καθηγητού κ. Γεωργίου Κυπραίου, ως επικεφαλής της Τριμελούς Επιτροπής της Διδακτορικής Διατριβής.

Τέλος, τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των στοιχείων και τα εξαγόμενα συμπεράσματα , θα τεθούν στην διάθεση του Δήμου Ρόδου.

Πηγή: https://www.tornosnews.gr/