Ελβετική εφημερίδα εξήρε τις καλλονές της Ρόδου με αφορμή μια... διάλεξη

ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΙΛΙΓΓΙΩΔΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ Θ’ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΟΔΟΥ

Πρέπει ν’ αποφευχθούν ατυχήματα
Ιλιγγιώδεις ταχύτητας θ’ αναπτύσουν τα αυτοκίνητα τα οποία θα μετάσχουν των αγώνων ταχύτητος κατά τον προσεχή μήνα εις Ρόδον και δια τον λόγον αυτόν είναι αναγκαία η όσον το δυνατόν ταχύτερον αποπεράτωσις, του έργου διαπλατύνσεως της οδού Προμηθέως ετόνισεν εις συντάκτην της “Ροδιακής” ο Πρόεδρος του Αυτοκινητιστικού Ομίλου “Ερμής” Ρόδου κ. Ν. Φώκιαλης.

Αι εν λόγω ταχύτητες-συνέχισεν-είναι βέβαιον ότι θα υπάρξουν δεδομένου ότι εις τους αγώνας θα μετάσχουν διεθνείς διάσημοι αυτοκινητισταί και δια τον λόγον αυτόν, θα πρέπει να υποβοηθούν εις τα επικίνδυνα σημεία της διαδρομής προς αποφυγήν ατυχημάτων.

Καταλήγων ο κ. Φώκιαλης υπεγράμμισεν ότι δεν είναι απαραίτητος η ασφαλτόστρωσις ολοκλήρου της οδού εφ’ όσον το ασφαλτοστρωμένον πλάτος αυτής θα είναι αρκετόν.

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΞΗΡΕ ΤΑΣ ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗΝ ΜΙΑΝ ΔΙΑΛΕΞΙΝ
ΓΕΝΕΥΗ Ιούλιος
Η Ελβετική εφημερίς “Μπάντενερ Τάγκπλατ” αφιέρωσε προσφάτως την στήλην της κριτικής της, εις την διάλεξιν που έδωσεν ο Ελβετός δόκτωρ Ντίτχελμ, η οποία ανεφέρετο εις εντυπώσεις από το ταξίδι του εις την Ρόδον και εις άλλας ελληνικάς νήσους. Ο ομιλητής ο οποίος επλαισίωσε την διάλεξιν με προβολήν εγχρώμων εικόνων, εξήρε την καλλονήν της Ρόδου και εξέφρασε θαυμασμόν δια τας ακτάς της, όπου επικρατεί-ως είπε-μια σπανία αρμονία θαλάσσης και τοπίων της ξηράς.
 
Ο ΟΔΑΠΔΔ ΔΙΕΘΕΣΕ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ
Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου ανετέθη η εκτέλεσις των εργασιών διαρρυθμίσεως και συμπληρώσεως του Σταθμού παραγωγής και των δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος της νήσου Κάσου εις τον μηχανολόγον Αναγνωστόπουλον αντί 347.470 δραχμών.

ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ την 27ην τρέχοντος θα αρχίση τελούμενον εις τα γήπεδα αθλοπαιδιών της Ρόδου το Πανελλήνιον Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρας Β’ κατηγορίας εις αυτό θα μετάσχουν αι πρωταθλήτριαι ομάδος των πόλεων Πατρών, Χαλκίδος, Βόλου, Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Λαρίσσης.
Αι ομάδες Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης θα είναι αι πρωταθλήτριαι Α2 κατηγορίας.
Ο προχθεσινός αγών του Δωδεκανησιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρας μεταξύ των ομάδων ΑΕΠ-Δωριέως και ενώ το σκορ ήτο 38-22 υπέρ της πρώτης διεκόπη ένεκα βλάβης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Ο ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΙΓΚΗΨ ΝΤΕΜΠΡΕΪΓ ΕΞΗΤΑΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ “ΗΧΟΣ-ΦΩΣ”
Αφίκετο εις Ρόδον ο Γάλλος πρίγκηψ Ντεμπρέιν, οργανωτής του “Ηχος και Φως” δια την εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων εν σχέσει προς την εγκατάστασιν του συστήματος αυτού εις Ρόδον.
Ο κ. Ντεμπρέιγ θα αναχωρήση σήμερον εις Αθήνας αναμένεται δε ότι θα επανέλθη εις Ρόδον συντόμως.


ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΩ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΩΣΙΝ Ο ΟΔΑΠΔΔ
Υπό του Συμβουλίου του ΟΔΑΠΔΔ, απεφασίσθη να διατεθή εις την Κω, πίστωσις μέχρι 180.000 δραχμών, δια την μερίμνη του Οργανισμού, επικάλυψιν της οροφής, τοποθέτησιν κουφωμάτων και εκτέλεσιν διαφόρων άλλων εργασιών εις την Δημοτικήν αγοράν της πόλεως.