Καθορίστηκαν τα τμήματα στα ΕΠΑΛ της Δωδεκανήσου

Με απόφαση της διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκαν τα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ Δωδεκανήσου για το σχολικό έτος 2019-2020. 

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:
«Αποφασίζουμε Την έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2019–2020 σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Τάξη Β, Τομέας ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ, Αριθμός μαθητών ολιγομελούς τμήματος: 8

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Τάξη Γ,  Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, Αριθμός μαθητών ολιγομελούς τμήματος: 6

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, Ειδικότητα: 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Αριθμός μαθητών ολιγομελούς τμήματος: 7

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, Αριθμός μαθητών ολιγομελούς τμήματος: 6

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Αριθμός μαθητών ολιγομελούς τμήματος: 6

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Αριθμός μαθητών ολιγομελούς τμήματος: 7

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Τάξη Δ, Τομέας: ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Αριθμός μαθητών ολιγομελούς τμήματος: 7

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Τάξη Δ, Τομέας:  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, Αριθμός μαθητών ολιγομελούς τμήματος: 6

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ειδικότητα: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ειδικότητα: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ
Τάξη Β, Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ
Τάξη Β, Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ειδικότητα: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ, Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ
Τάξη Β, Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τάξη Β, Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τάξη Β, Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ειδικότητα: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Ειδικότητα: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τάξη Γ, Τομέας: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ειδικότητα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Τα παραπάνω τμήματα των σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ εγκρίνονται μετά από αιτιολογημένη πρόταση σχετικά με τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα ίδρυσής τους, καθώς και την ύπαρξη διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Νοτίου Αιγαίου
 Δρ. Νικόλαος Γ. ΡΑΠΤΗΣ».