Πολλοί ενδιαφέρονται για θέσεις αντιπεριφερειαρχών και αντιδημάρχων και ...κάποιοι θα περισσέψουν!

● Τρεις τουλάχιστον Δωδεκανήσιοι είχαν “υποσχέσεις” ότι θα καταλάμβαναν θέση γενικού γραμματέα σε υπουργείο! Αλλά ...δεν ευδοκίμησαν οι προσπάθειες!

● Έτσι είναι πάντως η πολιτική! Πολλά λέγονται και λίγα γίνονται! Άλλωστε, είναι και ζήτημα προσφοράς και ζήτησης αυτές οι θέσεις.

● Το ίδιο συμβαίνει και με τις θέσεις αντιπεριφερειαρχών και αντιδημάρχων. Πολλοί οι ενδιαφερόμενοι και στις δύο περιπτώσεις και ...κάποιοι θα περισσέψουν! Όπως δηλαδή γίνεται πάντα!
 
Ο κακός