Λεξιστορείν: Ζήτω!

Η λέξη ζήτω αποτελεί ένα γνωστό επιφώνημα επιδοκιμασίας της ελληνικής γλώσσας.

Ουσιαστικά όμως είναι  ρήμα και μάλιστα προστακτική του αρχαίου ρήματος ζήω-ζω. Άρα λέγοντας ζήτω ουσιαστικά λέμε «να ζήσει» σε κάποιον (προφανώς λόγω της χαράς που αυτός μας δημιούργησε).