Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού  Συλλόγου Φανών

Έχοντας απαρτία και σύμφωνα με άρθρα του Καταστατικού Λειτουργίας, μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 13 Ιουλίου 2019 και ώρα 7 μ.μ. έως 10 μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Φανών “Ο Πρόδρομος”, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που συγκροτήθηκε από την πρώτη συνεδρίασή του, έχει ως εξής:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Γκουσιόπουλος Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος: Μπαλάσας Νικόλαος
Γραμματέας: Καφετζής Μιχαήλ
Ταμίας: Παπαθεοδώρου Εμανωλίτσα
Μέλος: Τσαλίκης Νικόλας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μαραγκουδάκη Διαμάντω, Μάγκος Μιχαήλ
Εξελεγκτική Eπιτροπή
Μπαλαούρα Κωνσταντίνα, Αφεντούλη Μαρία

Η θητεία σύμφωνα με το Καταστατικό Λειτουργιάς είναι διετής (2019-2021).