Λεξιστορείν: Το κυδώνι!

Το κυδώνι είναι ένα φρούτο γνωστό από τα αρχαία χρόνια. Αρχικά ονομαζόταν κοδύμαλον.

Στην συνέχεια ονομάστηκε «κυδώνιον μήλον», επειδή θεωρήθηκε πως στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε  αρχικά στην πόλη Κυδωνία της Κρήτης (στο σημείο όπου σήμερα είναι κτισμένη η πόλη των Χανίων).

Στη σημερινή γλώσσα έχει αποβληθεί πια  η λέξη «μήλον» κι έχει απομείνει το γνωστό μας κυδώνι.