Μεγάλα έργα θα εκτελεστούν στη Ρόδο εντός του 1960

Εν Ρόδω Παρασκευή 24 Ιουλίου 1959
Αριθ. Φύλλου 2485

Ο ΡΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ                                ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

Ανεκοινώθη χθες ότι η Α.Π. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Βενέδικτος ώρισε ως αντιπρόσωπόν του εις το συνερχόμενον εν Ρόδω Συνέδριον του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών την Α.Σ. τον Μητροπολίτην Ρόδου κ. Σπυρίδωνα, Αξιωματούχον του Τάγματος ορθοδόξων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου.

Επίσης θα αφιχθή εις Ρόδον ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών Αρχιμανδρίτης κ. Αιμιλιανός Τιμιάδης. Εξ άλλου κατ’ εγκύρους πληροφορίας μας εξ Αθηνών την Εκκλησίαν της Ελλάδος θα αντιπροσωπεύσουν 5 Συνοδικοί Αρχιερείς και καθηγηταί του Πανεπιστημίου.

10 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΤΟΥ
Χθες την μεσημβρίαν ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδης ανεκοίνωσεν ότι λίαν συντόμω θα αγορασθούν 9 αυτοκίνητα οδοκαθαρισμού, δια την εξυπηρέτησιν της Ρόδου. Εκ των αυτοκινήτων αυτών, εν θα φέρη σάρωθρον εν θα έχη σύστημα συμπιέσεως, εν θα είναι με σύστημα καταβρεκτήρος τα δε υπόλοιπα θα είναι τρία συγκεντρώσεως απορριμμάτων, 2 φορτηγά με ανατρεπομένην κάσα και εν εκκενώσεως βόθρων.
Επίσης θα αγορασθή και εν νεκροφόρον.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΘΗ
Ως ανεκοινώθη, εκ του Βασικού Προγράμματος Μικρών Κοινωφελών Έργων 1959, έχουν ήδη αποπερατωθή τα εξής έργα. Εις Λάερμα αγροτική οδός δαπάνης 50.000 δραχμών, εις Αρχίπολιν υδραύλακες δαπάνης 40.000, εις Αφάντου υδραύλακες δαπάνης 150.000, εις παραδείσι υδραύλακες δαπάνης 150.000, εις Λειψούς επιχωμάτωσις έλους δαπάνης 30.000 και εις Καρδάμενα κατασκευή κοινοχρήστου χώρου δαπάνης 80.000 δραχμών. Εξ άλλου, σημαντικός αριθμός έργων, τόσον του Βασικού, όσον και του συμπληρωματικού προγράμματος, ευρίσκονται ήδη προς το τέρμα των.

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΘΗ ΕΝ ΡΟΔΩ;
Σήμερον την 1.30 μεταμεσημβρινήν θα συνέλθη εις συνεδρίασιν η Γνωμοδοτική Επιτροπή Τουριστικής Αξιοποιήσεως της Νήσου Ρόδου, προς εξέτασιν διαφόρων θεμάτων εν σχέσει προς τον Ροδιακόν τουρισμόν και λήψιν αναλόγων αποφάσεων. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θα ασχοληθή με την διαφημιστικήν προβολήν της Ρόδου, με την οργάνωσιν Γραφείου οργανώσεως τουριστικών εκδηλώσεων κ.λπ.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1960
Τα Νεωρεία-η Λαχαναγορά-το θέατρον δια το Κινημ. Φεστιβάλ κλπ.


Ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης εδήλωσε χθες ότι έχει ήδη την πεποίθησιν ότι εντός του 1960 πρόκειται να αποπερατωθούν οπωσδήποτε τα έργα διαμορφώσεως των Νεωρείων, κατασκευής Λαχαναγοράς, ιδρύσεως Νεκροταφείου και συγκεντρώσεως όλων των δημοτικών Ιδρυμάτων εις το Δημαρχιακόν μέγαρον. Εξ άλλου ο κ. Δήμαρχος ανεκοίνωσεν ότι μέχρι τέλους 1959 θα έχη λήξη ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Θεάτρου, ούτως ώστε να είναι έτοιμον δια το Κινηματογραφικόν Φεστιβάλ.

ΔΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΟΥΝ ΕΙΣ ΛΑΡΔΟΝ ΚΑΙ ΔΙΜΗΛΙΑΝ
Ως εγνώσθη εις το Πρόγραμμα Μέσων Κοινωφελών Έργων 1959, το οποίον ενεκρίθη παρά της Κυβερνήσεως, περιλαμβάνεται και η κατασκευή δύο φραγμάτων, μεγάλων, δια γεωργικούς σκοπούς.
Το εν εκ των φραγμάτων θα κατασκευασθή εις περιοχήν της Διμηλιάς, το έτερον δε εις περιοχήν της Λάρδου.